Stocks-00268.HK-Kingdee International Software

00268.HK Kingdee International Software

0 0 (0%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Kingdee International Softwares intäkter increased med 12.47% och uppgick till 5.66B. Nettoinkomsten decreased med 29.01% till -526.09M. Nettotillgångarna decreased med 12.87% till 8.32B och VPA decreased från -0.11 till -0.13.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar