Information om eToros kopieringssystem

eToros sociala funktioner är det som gör vår plattform unik i onlinehandelsbranschen. Både CopyTrader™-systemet och investeringsstrategierna Smart Portfolios använder eToros användarbas, med över 20 miljoner användare från 140 länder, och är utformade för att hjälpa handlare att utforska nya sätt att generera vinst.

Hur fungerar CopyTrader?

CopyTrader-systemet är en av de viktigaste orsakerna till att plattformen anses vara en av ledarna inom fintech-revolutionen. Att använda CopyTrader-verktyget är ganska enkelt: Välj de handlare som du vill kopiera, bestäm hur mycket du vill investera och kopiera sedan allt som handlarna gör – automatiskt och i realtid – med ett knapptryck.

Utöver det grundläggande konceptet med copy trading finns det ytterligare inslag i systemet.

Innan vi börjar vill vi förklara några uttryck:

 • ”Kopierad handlare” är handlaren du investerar i (kopierar)
 • ”Kopieraren” är handlaren som kopierar affären (d.v.s. du själv)

Här är några viktiga punkter som du bör tänka på innan du kopierar:

 • Det lägsta beloppet du kan investera i en handlare är 200 dollar.
 • Det maximala antalet handlare du kan kopiera samtidigt är 100.
 • Det högsta beloppet du kan investera i en handlare är 2 000 000 dollar.
 • Minimibeloppet för en kopierad affär är en dollar; affärer under detta belopp öppnas inte.
 • Om du stänger en kopierad affär manuellt sätts pengarna från positionen tillbaka till ditt kopieringssaldo (beloppet som avsatts för att kopiera personen som inte investerats i öppna positioner).

CopyTrader – Kopiera alla affärer

CopyTrader-systemet ger kopierare möjlighet att kopiera alla affärer som den kopierade för närvarande har öppna. Kopierare som väljer den här metoden har den kopierade handlarens befintliga öppna affärer med följande villkor:

 1. De befintliga öppna positionerna öppnas på kopierarens konto till de marknadspriser som är gällande vid tiden för kopiering (inte priserna då den ursprungliga affären öppnades).
 2. Affärerna har samma stop loss (SL) och take profit (TP) som den ursprungliga affären.
 3. De speglar den kopierade handlarens framtida åtgärder, inklusive förändringar i SL och TP samt stängning av affären, från det ögonblick du börjar kopiera dem. Om den kopierade handlaren utökar sin SL genom att lägga till mer pengar till en position, justeras din SL i enlighet med detta. Ditt positionsbelopp förblir dock detsamma som det ursprungliga beloppet. Därför kan du ibland se skillnader i vinstprocent mellan ditt kopieringskonto och den kopierade handlarens konto.
 4. Du kan stänga en specifik kopierad affär utan att stänga kopieringskontot.
 5. Om den kopierade handlaren öppnar en position på marknader som är stängda under den tid de kopieras (t.ex. vid marknadsavbrott) öppnar systemet en marknadsorder för kopieraren. När marknaden sedan öppnar igen verkställs ordern till en position med det första marknadspriset.
 6. För att se alla affärer som kopieras från en enskild handlare kan du gå till din portfölj och klicka på den kopierade handlarens namn.

OBS! Alla affärer öppnas samtidigt på ditt konto. Du ser dem med en liten förlust som speglar spreaden mellan köp- och säljkurserna, för att visa en realtidsuppgift om pengarna du får om du stänger affären. Nya affärer öppnas till samma pris som den kopierade handlaren öppnar dem till och använder det realiserade kapitalet (saldo + investerade pengar) som grund för de kopierade affärernas proportioner. En affär som öppnades med 10 % av den kopierade handlarens realiserade kapital, öppnar en affär på ditt kopieringskonto med 10 % av det realiserade kapitalet i kopieringsförhållandet.

Proportionen kan dock ändras när den kopierade handlaren ändrar sitt tillgängliga saldo – detta kan inträffa när den kopierade handlaren gör en insättning eller ett uttag. När något av detta inträffar förändras saldot på den kopierade handlarens konto, och du kan upptäcka affärer som har en annan proportion än tidigare. När den kopierade handlaren stänger alla öppna affärer, återställs handelsproportionen mellan kontot och kopierarens konto (lika igen).

**Dessa villkor kan när som helst ändras efter eToros gottfinnande.

CopyTrader – Kopiera endast nya affärer

Kopierare som väljer den här metoden kopierar bara nya affärer som den kopierade handlaren öppnar efter att kopieringen startat. Följande villkor gäller:

 1. Endast affärer som öppnas efter det att kopieringen startat, öppnas på kopierarens konto.
 2. Nya affärer öppnas till samma pris som den kopierade handlaren öppnade dem till.
 3. Proportionerna för de nya affärerna beräknas utifrån den kopierade handlarens realiserade kapital (kontosaldo + investerade pengar).
 4. Affärerna har samma SL och TP som de ursprungliga affärerna.
 5. Alla kopierade handlares handlingar kopieras automatiskt på kopierarens konto, inklusive ändringar i SL och TP samt stängning av affären. Om den kopierade handlaren utökar sin SL genom att lägga till mer pengar till en position justeras din SL i enlighet med detta. Ditt positionsbelopp förblir dock detsamma som det ursprungliga beloppet. Därför kan du ibland se skillnader i vinstprocent mellan ditt kopieringskonto och den kopierade handlarens konto.
 6. Du kan stänga en specifik kopierad affär utan att stänga kopieringskontot.
 7. För att se alla affärer som kopieras från en enskild handlare kan du gå till din portfölj och klicka på den kopierade handlarens namn.

OBS! Proportionen kan ändras när den kopierade handlaren ändrar sitt tillgängliga saldo. Detta kan inträffa när den kopierade handlaren gör en insättning eller ett uttag eller stänger en gammal affär som öppnades innan du började kopiera dem (om du valde att inte kopiera de redan öppna affärerna). När något av detta inträffar kan du få affärer som har en annorlunda proportion än tidigare.

**Dessa villkor kan när som helst ändras efter eToros gottfinnande.

Copy Stop-Loss (CSL)

CSL är en funktion som ger dig möjlighet att effektivt hantera din Copy-portfölj genom att tillhandahålla riskhantering för varje kopieringsförhållande baserat på vinst-/förlustvärden i realtid. Det är i stort sett ett automatiserat riskkontrollsystem som låter dig ställa in kontroller för hela kopieringsförhållandet, till ett dollarvärde.

Systemet ställer automatiskt in CSL till 40 %, som standard, av ditt totala investerade kopieringsvärde per kopieringsförhållande. Du kan därför anta att CSL utlöses och avslutar kopieringsförhållandet när kopieringsvärdet har minskat med 40 %, och de återstående pengarna sätts då tillbaka på ditt konto. Du kan manuellt ställa in CSL till mellan 5 % och 95 %. Värdet på 5 % är ett riktigt ”skyddsnät” som bara utlöses när nästan alla pengar i kopieringsförhållandet är borta.

Till exempel: Handlare A kopieras av handlare B med 1 000 dollar. CSL är satt till att 60 % av kapitalet ska sättas tillbaka på kontot, vilket i detta fall är 600 dollar. När aktuellt kapital, inklusive vinst/förlust för alla affärer, sjunker till 600 dollar stängs hela kopieringskontot och resterande pengar (60 % av det ursprungliga kopieringsbeloppet) sätts tillbaka på handlare B:s konto.

Vad händer när CSL utlöses?

Om ditt kopieringsförhållande har orealiserade förluster på 40 % av dina avsatta pengar utlöses CSL och alla positioner i det förhållandet stängs. Fliken Historik på plattformen innehåller en ”Stäng vid”-kolumn. De stängda affärerna i denna kolumn klassas som ”CSL”.


CSL-värdet kan justeras till ett värde på minst 5 % och högst 95 % som ett skyddsnät. Observera att systemet inte tillåter dig att minska CSL till ett värde som är så lågt att det omedelbart kan utlösa stängningen av CopyTrader-förhållandet.

Ett exempel: Vi kan säga att du kopierar en handlare med 1 000 dollar och för närvarande förlorar 300 dollar, medan ditt CSL-värde är inställt på 60 % och du vill justera CSL-värdet. Du kan inte ställa in det till ett värde på 70 % (300 dollar i det här fallet) eller mindre eftersom detta skulle utlösa en omedelbar stängning av CopyTrader-förhållandet och alla affärer under det. I detta fall kan du ställa in CSL till högst 65 %.

Tänk på att CSL-värdet ändras om du ändrar ditt kopieringsbelopp. Att lägga till eller ta bort pengar från den kopierade handlaren utlöser en omräkning av CSL-värdet som en procentandel av det nya kopieringsbeloppet.

Säg till exempel att du kopierar en handlare med 1 000 dollar. Din investering i denna handlare har förlorat 900 dollar av sitt värde, men du tror fortfarande på kopieringsförhållandet. När du avsätter ytterligare 1 000 dollar till den handlaren uppdateras nu CSL-värdet och beräknas enligt den nya totalsumman på 2 000 dollar som tilldelats för att kopiera handlaren. Kom ihåg att du kan uppdatera CSL när som helst.

Kopierade affärer SL

CSL infördes för att begränsa din totala exponering för en handlare. Eftersom dina kopierade affärer är skyddade av CSL kan vi tillåta mer flexibilitet när det gäller deras Stop Loss (SL).

När du ökar SL vid regelbundna affärer läggs pengar till affären från kontosaldot för att motsvara de extra pengar som behövs för att stödja den.

När den kopierade handlaren utökar sin SL vid kopierade affärer, dras inga ytterligare pengar från det totala kopieringsbeloppet. Därför kan affärer drabbas av förluster på 200 %, till och med 300 %, vilket ger flexibiliteten att eventuellt återhämta förlusterna utan att stängas av SL och samtidigt lämna kopieringsbeloppet med tillräckligt saldo för att täcka ytterligare affärer. Om den kopierade handlaren når angiven CSL för en orealiserad övergripande förlust stängs dock hela kopieringsförhållandet.

Skillnaden skapar flera avvikelser mellan de kopierade affärerna och de ursprungliga affärerna:

Vi lägger inte till pengar till kopierade affärer. Därför kan procentsatsen för tillgänglig kopieringsbalans vara större än den kopierade handlarens saldo.

Den kopierade affärens vinst/förlust beräknas enligt det ursprungliga beloppet som investerats i affären.

Pausa kopiering

Med den nya versionen av CopyTrader är vi stolta över att presentera ”Pausa kopiering”, en funktion som gör att du kan sluta kopiera en handlare utan att stänga alla aktuella positioner.

”Pausa kopiering” kan aktiveras från portföljsidan på eToro genom att klicka på inställningsknappen och ”Pausa kopiering”.


När ”Pausa kopiering” är aktiverat öppnas inga nya affärer under det kopieringsförhållandet. Alla nuvarande öppnade affärer kopierar dock fortfarande SL/TP och stänger den kopierade handlarens åtgärder.

Sluta kopiera

När du vill sluta kopiera en investerare helt och hållet, välj “Sluta kopiera” från menyn för kopieringsinställningar. Du kommer att ha två val om hur du ska gå vidare: “Sälj alla”, som avslutar kopieringen helt, eller “Behåll alla”, som kommer att överföra alla kopierade positioner till din egen portfölj, där de kan förvaltas oberoende av kopieringen.

Hur fungerar Smart Portfolios?

eToros Smart Portfolios är ett tematiskt investeringsinstrument och är programmerat för en långsiktig tvåsiffrig avkastning. Varje Smart Portfolios sammanställer olika tillgångar eller en grupp av handlare och är ständigt optimerad av maskininlärningsalgoritmer.

Allmänna överväganden kring Smart Portfolio:

 • Lägsta investeringsbelopp är endast 500 dollar.
 • Förinställd Stop Loss för en Smart Portfolio är 10 %.
 • Fördelningen av varje Smart Portfolio kan ändras med tiden.

Market Smart Portfolios

Market Smart Portfolio samlar olika tillgångar i en enskild portfölj efter en förutbestämd marknadsstrategi eller med fokus på ett specifikt marknadssegment. eToros ekonomiska experter bestämmer sammansättningen för varje Smart Portfolio i kombination med en maskininlärningsalgoritm som är programmerad för att minska riskerna och öka vinsten.

Till exempel grupperar BigTech Smart Portfolio stora företag från tekniksektorn och erbjuder en tillgång för handlare som vill investera i branschen som helhet.

Top Trader Smart Portfolios

Top Trader Smart Portfolio utnyttjar CopyTrader-verktyget för att gruppera framgångsrika handlare i olika portföljer. På samma sätt som Market Smart Portfolio väljs handlarna av eToros investeringskommitté och en sofistikerad algoritm som letar efter specifika handelsattribut optimerade för vinst.

GainersQtr Smart Portfolio grupperar till exempel investerare som har visat konsekvent avkastning och som sannolikt kommer att göra vinst under nästa kvartal, enligt förutbestämda parametrar som Smart Portfolios algoritm tar hänsyn till. Sammansättningen av Smart Portfolio uppdateras regelbundet för att upprätthålla låg risk och öka sannolikheten för vinst.

Mer information om Smart Portfolios finns på Smart Portfolios-sidan.

Vi hoppas att den här artikeln har hjälpt dig att få en bättre förståelse för våra kopieringssystem. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss via @CustomerService på eToro eller läsa mer på vår hjälpsida.