eToros integritetspolicy vid social handel

Denna integritetspolicy (”policyn”) beskriver hur eToro Group Limited, eToro (Europe) Limited, eToro UK Limited, eToro X Limited, eToro USA LLC och/eller andra företag från eToro-koncernen vars tjänster/webbplats du har registrerat dig till (gemensamt ”eToro”, ”vi” eller ”oss” och medlemmen av eToro-koncernen vars tjänster du registrerat dig till ”eToro-företag”) samlar in, använder och behandlar personuppgifter om sina användare och kunder. Vi uppmuntrar dig att läsa policyn noggrant eftersom den utgör en viktig del av eToro-företagets villkor, affärsvillkor och/eller användarvillkor. I enlighet med gällande dataskyddslagar är eToro-företaget personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in genom www.etoro.com, andra webbplatser från eToro-koncernen, widgets, mobilappar och andra plattformar (gemensamt ”webbplatsen”), (se stycket Kontakta oss” nedan).

Hur vi samlar in personuppgifter

När du loggar in på eller registrerar dig för ett eToro-konto och/eller eToros tjänster

Om du registrerar dig för ett eToro-konto och/eller eToros tjänster samlar vi in grundläggande information om dig, däribland ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Du kan tillhandahålla denna information till oss direkt eller genom att logga in på kontot/tjänsten med hjälp av en tredje part, däribland men inte begränsat till, Facebook eller Google (se ”Datainsamling från tredje part” nedan). Vi använder informationen vi samlar in om dig till att:

 • skapa och underhålla ditt konto;
 • göra så att du kan logga in på eToro;
 • kontakta dig angående ditt konto eller dina tjänster som eToro erbjuder (se ”eToro-uppdateringar” nedan).

När du lämnar ut information för skapa din profil

När du har skapat ett eToro-konto ber vi dig tillhandahålla ytterligare information om dig själv för att komplettera din ”profil”. Vi kan be dig om information som kan omfatta kön, födelsedatum, adress, personnummer (eller annat statligt utfärdat id-nummer), medborgarskap och uppehållstillstånd, skattenummer, och information om din erfarenhet av handel, utbildning, inkomstkälla, målsättning och sinne för investeringar, yrke, arbetsgivare och anställning, årsinkomst, investeringsportfölj, sammanlagda likvida medel och likvida tillgångar samt andra uppgifter/frågor som kan krävas för att skapa en profil. Dessa kan ändras av oss från tid till annan. Vi ber dig också att du tillhandahåller en kopia av en identitetshandling, till exempel ett pass eller identitetskort, en elräkning och andra handlingar som kan krävas för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Ytterligare information om identifieringsprocessen finns i eToro-företagets villkor, affärsvillkor och/eller användarvillkor. Vi använder den information du tillhandahåller i din profil för att:

 • verifiera din identitet och utföra kontroller som vi är skyldiga att utföra enligt gällande lagar och förordningar, däribland men inte begränsat till, ”lär känna din kund”, åtgärder mot penningtvätt, bedrägeri, sanktioner och kontroller av politiskt utsatta personer;
 • kontakta dig om ärenden som är relaterade till ditt konto, däribland men inte begränsat till, för att begära ytterligare information och/eller dokumentation;
 • skräddarsy produkter och tjänster som erbjuds via webbplatsen till dig, däribland men inte begränsat till, för att utföra lämplighetsbedömningar för användning av våra tjänster eller produkter, såsom våra handelstjänster med hög hävstång och sociala handelsfunktioner;
 • bedöma din kreditrisk;
 • bedöma din riskpoäng enligt parametrar som bestäms av eToro;
 • bedöma om du är kvalificerad som professionell kund;
 • upprätthålla administrativa register kopplade till vår verksamhet;
 • skapa säkerhetsåtgärder för att skydda ditt konto, däribland men inte begränsat till, utföra tvåfaktorsautentisering; och
 • tillhandahålla meddelanden kopplade till ditt konto, allmänna uppdateringar, marknadsuppdateringar och annat marknadsföringsmaterial, däribland men inte begränsat till de tjänster och produkter som erbjuds av eToro-koncernens medlemmar.

Du behöver inte komplettera din profil, men om du inte gör det kan vi kanske inte tillhandahålla eToros fullständiga funktioner.

Du kan uppdatera din profil när som helst genom att besöka sidan ”Konto” i menyn Inställningar. Vi rekommenderar att du uppdaterar din profil regelbundet för att säkerställa att de eToro-funktioner som erbjuds till dig är lämpliga utifrån dina nuvarande omständigheter. Du går även med på att uppdatera denna information på eToros begäran om eToro anser att den information som lämnats ut är osann, felaktig, ofullständig och/eller inkonsekvent med annan information som du har angivit. Du bekräftar att vi kan förlita oss på sådan information och att du är ansvarig för eventuella skador eller förluster som kan uppstå på grund av eventuella felaktigheter, däribland men inte begränsat till, att en tjänst/produkt är olämplig för din profil.

Vi kan också samla in dina personuppgifter från tredje parts företag när vi verifierar din identitet som en del av våra tillsynskrav. Detta kan exempelvis omfatta identitetsverifieringsbolag, kreditreferensbolag och liknande organ.

När du handlar med eToro (verkliga och/eller virtuella konton)

Vi registrerar alla aktiviteter på webbplatsen, däribland men inte begränsat till, innehåll som du kan lägga upp, besökta sidor, kontouppgifter, tidpunkt, värde och valuta för insättningar/uttag och/eller transaktioner som utförs, penningrörelser, betalningsmetod, enhet som används och/eller IP-adresser och andra nätverksidentifierare. Vi använder denna information för följande ändamål, förutom de som anges i styckena När du loggar in på eller registrerar dig för ett eToro-konto och/eller eToros tjänster, ”eToros sociala handelsplattform” och När du lämnar ut information om din profil” ovan:

 • för att uppfylla våra regler och andra skyldigheter enligt lag;
 • för att övervaka innehåll som du kan lägga upp;
 • för att administrera transaktioner till exempel insättningar, återbetalningar och utbetalningar;
 • för att övervaka handeln på eToro, bland annat genom att upptäcka inkonsekvenser i betalningar och affärer, och kontrollera potentiellt olagliga aktiviteter; och
 • för att avgöra om en betalningsmetod har missbrukats.

När du kontaktar oss

Om du kontaktar oss via telefon, e-post, post eller genom en annan funktion som erbjuds av eToro, t.ex. chatt, samlar vi in den information som du väljer att ge till oss. Vi använder denna information för att granska, undersöka och svara på dina kommentarer eller frågor. Observera att vi registrerar alla telefonsamtal som görs till oss.

När en eToro-användare bjuder in dig att använda eToro

eToro-användare kan bjuda in sina kontakter att registrera ett konto hos oss. Vi samlar endast in e-postadresser från de personer som användare bjuder in att registrera sig hos eToro, och eToro använder dem endast för att skicka en inbjudan till personen på begäran av den befintliga eToro-användaren.

Information som vi samlar in automatiskt från dig

Den information som vi samlar in automatiskt kan innehålla din IP-adress (Internet Protocol), programkonfiguration, samlad användningsinformation, geografisk plats, operativsystem och användning av cookies. Om du inte har ett eToro-konto kan vi inte identifiera dig utifrån denna information

Cookies är små filer som vi skickar till din dator där de sparas och kan läsas. Du kan läsa mer om eToros användning av cookies i vår cookiepolicy (www.etoro.com/sv/customer-service/cookies/).

Datainsamling från tredje part

När du använder eller ansluter till eToro genom en tredjepartsplattform, till exempel Facebook eller en annan webbplats, tillåter du att vi får tillgång till och/eller samlar in viss information från din profil/ditt konto på tredjepartsplattformen (eller via cookies som placerats på din enhet av en sådan tredjepartsplattform) som tillåts enligt villkoren i avtalet och dina sekretessinställningar på tredjepartsplattformen. Vi delar sådan information med tredjepartsplattformen för deras användning.

Vi delar en del av den information vi samlar in från dig när du installerar mobilappen med leverantörer och andra tjänsteleverantörer som anlitas av eller arbetar med oss i samband med driften av de tjänster vi tillhandahåller till dig. Informationen kan även delas med dessa parter för analys, som kan kräva reproduktion och visning av sådan information på ett aggregerat och anonymiserat sätt som inte på något sätt kan identifiera dig.

Hur vi kan dela med oss av dina personuppgifter

Vi lämnar ut dina personuppgifter till:

 • våra koncernföretag och dotterbolag;
 • eToros tjänsteleverantörer, däribland it-hostingföretag;
 • banker, andra finansinstitut och kreditreferensbolag;
 • leverantörer av betalningstjänster;
 • tredje partsföretag i de fall eToro omfattas av en företagstransaktion såsom en faktisk eller potentiell sammanslagning, joint venture, konsolidering eller försäljning av tillgångar;
 • professionella rådgivare som advokater, revisorer, personer inom finansiella tjänster och andra yrkesverksamma;
 • tillsynsmyndigheter inklusive skattemyndigheter;
 • brottsbekämpande organ, domstolar och andra relevanta instanser.

Vi bearbetar dina personuppgifter med hjälp av datacenter inom EU och datacenter utanför EU, däribland i Israel (där lagar erbjuder samma dataskydd som inom EU). Om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder som gäller för överföring av personuppgifter till våra koncernföretag eller andra tredje parter utanför EU enligt gällande dataskyddslag, kan du kontakta oss (se ”Kontakta oss” nedan).

Automatiserad analys av dina personuppgifter

Vi använder de personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in när du använder eToro för att skräddarsy eToro efter din profil och för att tilldela dig en riskpoäng. eToro genomför denna analys automatiskt och i de flesta fall utan mänskligt ingripande.

Du kan uppdatera din profil när som helst genom att besöka sidan ”Konto” i menyn Inställningar. Vi rekommenderar att du uppdaterar din profil regelbundet för att säkerställa att de eToro-funktioner som erbjuds till dig är lämpliga utifrån dina omständigheter.

Om du har frågor om den automatiserade analysen av dina personuppgifter kan du kontakta oss (se ”Kontakta oss” nedan).

Vår rättsliga grund för att använda dina personuppgifter

För att ingå och utföra avtalet med dig: Om du har ett eToro-konto eller har registrerat dig på webbplatsen eller tjänsten är vår rättsliga grund för att bearbeta dina personuppgifter att det är nödvändigt för utförandet av eToro-företagets villkor, affärsvillkor och/eller användarvillkor samt att tillhandahålla dig en tjänst. Vad beträffar ett eToro-konto omfattar detta underlättande av tillgång till vår plattform, bearbetning av betalningar och genomförande av affärer.

För andra motiverade grunder, däribland skyldighet enligt lag och legitima intressen: Vi bearbetar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att eToro ska uppfylla gällande lagar och förpliktelser, och även där det är nödvändigt för våra legitima intressen beträffande vår verksamhet. Dessa omfattar utan begränsning:

 • Få veta om dina intressen och preferenser för att kontakta dig med information som är relevant för dig och för att anpassa marknadsföringskommunikation och reklam så att de är mer relevanta för dig.
 • Använda dina pseudonymiserade uppgifter för att visa dig reklam på sociala medier, såsom Facebook eller genom annan tredjepartsreklam som kan visas på andra webbplatser du använder. Informationen som delas med dessa plattformar är pseudonymiserad för att skydda dina personuppgifter.
 • Analysera och ständigt förbättra webbplatsen och våra tjänster, och hjälpa oss med testversioner av webbplatsen internt för att utveckla nya funktioner och säkerställa en effektiv drift av eToros tjänster.
 • Upptäcka och minska bedrägerier och kreditrisker.

eToros sociala handelsplattform

eToro är en social handelsplattform som i realtid integrerar omfattande social information och samhällsinformation i handelsplattformen. Som en del av eToro-handelsnätverket delar handlare som väljer att vara delaktiga på forumet sina strategier och resultat på forumet. Beloppet som handlas avslöjas aldrig och alla handlare måste godkänna att vara en del av nätverket och dela med sig av sina strategier och resultat.

Nedladdning, installation, tillgång till och användning av eToro utgör ditt avtal och bekräftar att följande information och innehåll ska betraktas som icke-konfidentiell och icke-proprietär (med undantag för dina personuppgifter enligt nedan), gemensamt ”innehållet” och ska visas offentligt på webbplatsen: användarnamn och fullständigt namn, bild/avatar (om tillgänglig), hemvist, kön, nätverk, lista över användare som följer dig, användare som kopierar dig etc., lista över användare du följer eller kopierar, och eventuell nätverksstatus/inlägg/bloggar samt annat innehåll som gör det möjligt för våra användare att interagera med varandra, däribland men inte begränsat till innehåll och information som du lägger upp på eToros community, kommentarer, feedback, inlägg, gilla-markeringar, bloggar och/eller all information du tillhandahåller till oss genom vår webbplats, våra mobilappar och/eller genom e-post, chatt, fax eller telefon och/eller på annat sätt.

Om du har valt att använda en av våra sociala nätverksapplikationer (till exempel Facebook, Twitter, G+ etc.) kommer vår applikation att få tillgång till allmän information från ditt sociala nätverkskonto som inkluderar ditt namn och användarnamn på ett sådant socialt nätverk, profilbild, kön, nätverk, användar-id, lista över vänner och annan information du har delat med ”alla” på ett sådant socialt nätverk. Ytterligare information kan samlas in i specifika sociala nätverkskampanjer som ska anges i de villkor som gäller för en sådan kampanj.

Du kan ändra dina personliga inställningar när som helst och göra din handelsaktivitet privat genom att klicka här.

eToro-uppdateringar

Om du registrerar dig på vår webbplats eller för ett eToro-konto och/eller tjänst kan vi använda dina personuppgifter för att skicka push-meddelanden i appen, sms eller e-postmeddelanden. Dessa meddelanden kan vara kopplade till din handelsaktivitet, kontostatus, sociala interaktioner på eToro, marknadsvolatilitet eller kan innehålla eToro-uppdateringar och kampanjer. Du kan när som helst välja bort dessa uppdateringar genom att klicka på länken ”Avanmäl” längst ner i ett e-postmeddelande från eToro eller genom att gå till fliken ”Meddelanden” i menyn ”Inställningar”.

Bevarande av personuppgifter

Hur länge vi bevarar personuppgifter varierar beroende på syftet som de samlades in för, liksom kraven i tillämplig lag eller förordning. Om du till exempel bjöds in att använda eToro av en annan användare lagrar vi dina personuppgifter i sex månader för att skicka en inbjudan till dig via e-post.

Om du har ett konto hos eToro lagrar vi dina personuppgifter så länge du har kontot och efter det att du avslutar kontot bevarar vi dem den tid vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar och förordningar.

Dina rättigheter

De personer vars personuppgifter vi bevarar kan ha rätt att få tillgång till sina personuppgifter eller begära att de raderas, att behandlingen är begränsad eller att felaktiga personuppgifter rättas till. Du kan också ha rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter eller i vissa fall få en kopia av personuppgifterna i ett läsbart format. En sådan begäran ska skickas in skriftligen till: www.etoro.com/sv/customer-service/. Personer har också rätt att reklamera användningen av sina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som i Storbritannien är Information Commissioner’s Office (www.ico.org.uk) och på Cypern är det Office of the Commissioner for Personal Data Protection (www.dataprotection.gov.cy).

Informationssäkerhet och -sekretess

Vi skyddar dina personuppgifter genom att använda datasäkerhetsteknik och verktyg som brandväggar och datakryptering. Vi kräver också att du använder ett personligt användarnamn och lösenord varje gång du öppnar ditt konto online. På det sätt som anges i eToro-företagets villkor, affärsvillkor och/eller användarvillkor får du inte dela ditt lösenord med andra. Vi begränsar tillgången till personuppgifter på våra kontor så att endast tjänstemän och/eller anställda som verkligen behöver informationen har tillgång till den.

Minderåriga

eToro är inte tillgänglig för användare under 18 år (eller åldern för rättsligt samtycke i det rättsområde där användaren befinner sig) (en ”minderårig”). Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från eller om minderåriga. Om du är minderårig ska du inte ladda ner eller använda våra tjänster eller ge oss dina personuppgifter.

Om vi kommer på att en minderårig har delat någon slags information med oss kommer vi att ta bort denna information. Om du har skäl att tro att en minderårig har delat information med oss kan du kontakta oss på www.etoro.com/sv/customer-service/.

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna policy granskas emellanåt för att ta hänsyn till ändringar i vår verksamhet eller praxis och för att se till att den fortfarande är ändamålsenlig för ändringar i lag, teknik och affärsmiljö Alla personuppgifter som vi innehar regleras av vår senaste policy.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser på internet. Vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretessmetoderna på dessa webbplatser. Du bör läsa användarvillkoren och sekretesspolicyerna för sådana webbplatser. Våra användarvillkor och vår integritetspolicy gäller endast information som samlats in av oss enligt denna policy.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna policy kan du kontakta oss på: privacy@etoro.com. Ange namn och adress eller e-postadress.