eToros integritetspolicy vid social handel

Denna integritetspolicy förklarar hur eToro Group Limited och dess dotterbolag (”eToro Group”) samlar in och förfogar över icke-offentlig information om våra kunder (till exempel fullständigt namn, adress, identifikationsnummer, pass, körkort etc., hädanefter ”information”). Varje medlem i eToro Group omfattas av gällande sekretesslagar såsom de är fastställda. Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar och skyddar den personliga information du ger oss och som vi innehar om våra användare och kunder (”Policyn”).

Nedladdning, installation och tillgång till och användning av våra webbplatser, applikationer och handelsplattformar innebär att du accepterar policyn och andra juridiska meddelanden och uttalanden som finns på denna webbplats, våra plattformar och/eller våra applikationer. Din användning av eToros webbplatser, plattformar och applikationer styrs av den version av policyn som träder i kraft den dag varje eToro-webbplats öppnas av dig. Tveka inte att kontakta vår kundtjänst på https://www.etoro.com/sv/customer-service/ för eventuella förtydliganden innan du fortsätter att använda våra webbplatser och plattformar.

När samlar vi in information från dig?

Vi samlar in information från dig när du (a) öppnar ett konto och ger oss information genom elektroniska registreringsformulär; (b) gör en transaktion med oss, inklusive när du sätter in och tar ut pengar. Vi kan dessutom emellanåt samla in information om dig från tredje parter, såsom information från kreditupplysningsföretag. Informationen vi samlar in direkt från dig inkluderar information som krävs för att kommunicera med dig, t.ex. din adress, telefonnummer, e-post. Vi kan dessutom samla in andra identifierbara uppgifter, till exempel fullständigt namn, kön, adress, födelsedatum, identifikationsnummer, pass, id-kort, körkort, personnummer och/eller annat id-nummer samt dina betalningsmedel som kreditkort, e-plånbok, bankkontouppgifter etc. Vi kan också behöva utvärdera din handelsupplevelse, genomsnittliga årsinkomst, beräknad nettoförmögenhet och göra en bedömning av din riskfaktor.

Hur samlar vi in information?

Det mesta av den information som vi samlar in kommer direkt från dig. Du ger oss den informationen genom att fylla i det elektroniska formulär som vi lägger ut på våra webbplatser/plattformar/applikationer och genom att frivilligt tillhandahålla oss andra nödvändiga dokument. Du ger oss dessutom information genom att handla via vårt system, kontakta oss eller svara på en kampanj. Den information som vi indirekt samlar kan innehålla loggning av din IP-adress (internetprotokoll), programkonfiguration, operativsystem och användning av cookies. Cookies är små filer som skickas från oss till din dator och ibland tillbaka. Cookies hjälper oss att förbättra din navigering och användarvänligheten på vår webbplats. Cookies innehåller inte någon personligt identifierbar information. Inställningar för att tillåta cookies i din webbläsare innebär att du samtycker till vår cookiepolicy.

Hur använder vi den insamlade informationen?

Användning av information

Vi använder dina personuppgifter och information som erhållits från andra källor för att uppfylla regler och lagkrav för marknadsföring, administration och kundservice för att säkerställa att innehållet och tjänsterna vi erbjuder skräddarsys efter dina behov och intressen. Vi behåller din information under en rimlig tid för dessa ändamål. Vi kan behöva dela din information med våra tjänsteleverantörer och ombud. I allmänhet kräver vi att tredjepartsorganisationer som hanterar eller erhåller personlig information, som tjänsteleverantörer, bekräftar dess sekretess och åtar sig att respektera en persons rätt till sekretess och följa principerna om dataskydd, inklusive denna policy. Till exempel kan vi också använda denna information för att upprätta och konfigurera ditt konto, utfärda ett kontonummer, utfärda ett lösenord, logga din aktivitet och kontakta dig från tid till annan.

Vi eller våra ombud kan, på uppdrag av oss, utföra kontroller för att bekämpa identitetsbedrägerier, penningtvätt och andra bedrägerier och kan vidarebefordra dina uppgifter till andra koncernföretag och andra organisationer (inklusive brottsbekämpande organ) som är inblandade i förebyggande och upptäckt av bedrägerier. Dessa kan använda din information på samma sätt och/eller undersöka din kreditstatus och kan i så fall kontakta banker, finansinstitut och kreditupplysningsföretag.

Informationen hjälper oss att förbättra våra tjänster till dig, anpassa din webbupplevelse och informera dig om ytterligare produkter, tjänster eller kampanjer som kan vara av intresse för dig. Om du vid något tillfälle skulle avaktivera ditt konto hos oss, behåller vi din information i våra register, men använder den bara för att följa lagkrav och emellanåt kontakta dig med möjligheten att återaktivera ditt konto. Observera att du när som helst kan välja att inte längre dela din information med oss genom att meddela oss om din önskan och följa instruktionerna nedan.

Vi kan använda den information du ger oss för att skicka dig sms- eller e-postkommunikation, inklusive men inte begränsat till, marginalmeddelanden eller annan information.

Genom att ge oss din personliga information samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående ändamål. Du samtycker också till att vi överför din information, i enlighet med ovanstående, till länder eller jurisdiktioner som kanske inte tillhandahåller samma skydd som ditt hemland.

Dela information

Vi avslöjar och delar inte information om någon av våra användare (oavsett om de är aktiva eller inaktiva) till någon ansluten tredje part eller andra icke-anslutna tredje parter annat än på de sätt och till de enheter som anges nedan:

  • Till tjänsteleverantörer i syfte att öppna, driva och förvalta ditt konto. Sådana tjänsteleverantörer kan innefatta advokater, bokförare, revisorer, ekonomipersonal och andra yrkesverksamma, både inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Sådan personligt identifierbar information kan också användas för marknadsföring eller för att genomföra marknadsundersökningar för oss eller andra företag i vår koncern som kan använda personuppgifterna för att uppmärksamma dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig samt hjälpa till att tillhandahålla våra tjänster effektivt.
  • För att svara på en stämning eller ett domstolsbeslut, för en rättslig process eller till tillsynsmyndigheter som antingen har jurisdiktion över oss eller över våra kunder/användare; och
  • För att skydda mot bedrägerier, obehöriga transaktioner (såsom penningtvätt), fordringar eller andra skulder.

eToros sociala handelsplattform och information som inte utgör personlig information

eToro är en social handelsplattform som i realtid integrerar omfattande social information och samhällsinformation i handelsplattformen. Som en del av eToro-handelsnätverket delar handlare som väljer att vara delaktiga på forumet sina strategier och resultat på forumet. Beloppet som handlas avslöjas aldrig och alla handlare måste godkänna att vara en del av nätverket och dela med sig av sina strategier och resultat.

Nedladdning, installation och tillgång till och användning av våra webbplatser, applikationer och handelsplattformar utgör ditt avtal och bekräftar att följande information och innehåll ska betraktas som icke-konfidentiell och icke-proprietär information (andra än dina personuppgifter enligt nedan, gemensamt ”innehållet”) och ska visas offentligt på eToros webbplatser, plattform och applikationer: ditt användarnamn, din bild/avatar (om tillgänglig), hemvist, kön, nätverk, lista över användare som följer dig, användare som kopierar dig etc., lista över användare du följer eller kopierar samt nätverksstatus/inlägg/bloggar och andra innehållsalternativ som gör det möjligt för våra användare att interagera med varandra, inklusive men utan begränsning till innehåll och information som du publicerar på eToros forum, kommentarer, feedback, inlägg, bloggar och/eller all information som du lämnar till oss via vår webbplats och/eller via e-post, fax eller telefon. Om du har valt att använda en av våra sociala nätverksapplikationer (till exempel Facebook, Twitter, G+ etc.) kommer vår applikation att få tillgång till allmän information på ditt sociala nätverkskonto som inkluderar ditt namn och användarnamn på ett sådant socialt nätverk, profilbild, kön, nätverk, användar-id, lista över vänner och annan information du har delat med ”alla” på ett sådant socialt nätverk. Ytterligare information kan samlas in i specifika sociala nätverkskampanjer som ska anges i de villkor som gäller för en sådan kampanj.

Klicka här för att ändra dina sekretessinställningar.

Tredje parts datainsamling

När du använder eller ansluter till eToro-webbplatsen eller hämtar eToros mobilapp genom eller via en tredjepartsplattform, till exempel Facebook eller annan social nätverkssajt, tillåter du oss att få tillgång till och/eller samla in viss information från din profil/ditt konto på en tredjepartsplattform (till exempel ditt Facebook-konto) eller via cookies som placerats på din enhet av en sådan tredjepartsplattform som tillåts enligt villkoren i avtalet och dina sekretessinställningar på tredjepartsplattformen. Vi delar sådan information med tredjepartsplattformen för deras användning såsom tillåts enligt villkoren i avtalet och din sekretessinställning på tredjepartsplattformen.

Vi delar en del av den information vi samlar in från dig när du installerar mobilappen med leverantörer och andra tjänsteleverantörer som är anlitade av eller arbetar med oss i samband med driften av de tjänster vi tillhandahåller till dig och/eller för analys, vilket kan kräva reproduktion och visning av sådan information på ett aggregerat och anonymiserat sätt som inte på något sätt kan identifiera dig.

Tredje parts datainsamling – åtgärder

Du kan välja bort insamling av din information för analys av tredje part genom att följa anvisningarna från vår tredjeparts analysleverantör som finns på http://www.mobileapptracking.com/privacy-policy/. Om du väljer bort vår tredje parts analysleverantör, är den åtgärden specifik för den information vi samlar in speciellt för den leverantören och begränsar inte vår möjlighet att samla in information från dig, enligt villkoren i denna integritetspolicy, för andra leverantörer.

Informationssäkerhet och -sekretess

Vi skyddar din information genom att använda datasäkerhetsteknik och verktyg som brandväggar och datakryptering. Vi kräver också att du använder ett personligt användarnamn och lösenord varje gång du öppnar ditt konto online. Vi begränsar tillgången till information på våra kontor så att endast tjänstemän och/eller anställda som behöver informationen har tillgång till den.

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna policy granskas emellanåt för att ta hänsyn till ändringar i vår verksamhet eller praxis och för att se till att den fortfarande är ändamålsenlig för ändringar i lag, teknik och affärsmiljö. All information som vi innehar regleras av vår senaste policy.

Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på internet. Vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretessmetoderna på dessa webbplatser. Du bör läsa användarvillkoren och sekretessmeddelandena på webbplatserna som du kan länkas till från vår webbplats och som samlar in information på internet. Våra användarvillkor och vår integritetspolicy gäller endast information som samlats in av oss enligt denna policy.

Uppdatering av din information

Informera oss omedelbart om du tror att vår information är felaktig. Vi ser till att undersöka informationen och korrigerar eventuella felaktigheter så snabbt som möjligt om det behövs.

Frågor

Kontakta oss på https://www.etoro.com/sv/customer-service/ om du har några frågor om vår integritetspolicy. Ange namn, adress, e