Vissa av eToros enheter tillhandahåller berättigade kunder kostnadsfri försäkring från Lloyd’s of London, en av världens ledande leverantörer av specialistförsäkringar, som ger täckning på upp till 1 miljon euro eller AUD (beroende på region).

Den kostnadsfria försäkringen är endast tillgänglig för Platinum, Platinum + och Diamond Club-kunder hos eToro (Europe) Ltd. och eToro AUS Capital Limited.

Vänligen notera:

  • Försäkringen täcker anspråk från berättigade kunder som lider förluster på grund av den osannolika händelsen av eToros insolvens och i händelse av tjänstefel (enligt definitionen i tillämplig policy).
  • Försäkringen täcker: (i) upp till 1 miljon euro eller AUD (beroende på den reglerade enheten); (ii) upp till den sammanlagda gränsen köpt av eToro; och (iii) med förbehåll för ett överskjutande belopp (enligt definitionen i tillämplig policy).
  • Måste överstiga ett initialt belopp på 20 000 euro eller AUD.
  • Försäkringen täcker kontanter, alla CFD-positioner och värdepapper. Observera att RIKTIGA kryptovalutapositioner inte täcks av försäkringen, som anges i tillämplig policy.

Tre lager av skydd

I den osannolika händelsen att eToro blir insolvent har berättigade kunder* hos eToro (Europe) Ltd. och eToro AUS Capital Limited tre lager av skydd.

  • I fall av insolvens kommer den tilldelade likvidatorn att hantera eToros fördelning av tillgångar och medel mellan sina kunder, om tillämpligt.
  • Regulatoriskt skydd: För kunder hos eToro (Europe) Ltd. (regleras av CySEC) gäller vissa regulatoriska system (ICF), som kompenserar kunder i händelse av insolvens och en brist på klientmedel på upp till 20 000 USD.
  • Privat försäkring: Denna investeringsförsäkring tillhandahålls av Lloyd’s of London och täcker förluster till följd av insolvens, med förbehåll för ett självriskbelopp, och upp till 1 miljon euro/AUD per kund* enligt beskrivningen ovan.

* Den kostnadsfria försäkringen är endast tillgänglig för Platinum, Platinum + och Diamond Club-kunder hos eToro (Europe) Ltd. och eToro AUS Capital Limited.

 

eToro försäkring – Vanliga frågor

 

eToro erbjuder ytterligare tjänster, som:

Dina pengar förvaras på ett segregerat konto

eToros högsta prioritet är att hålla sina kunder och kundernas pengar trygga och säkra. Av denna anledning förvaras vartenda öre som satts in av en kund på ett separat, segregerat konto. Detta innebär att dina pengar är säkra även om eToro mot all förmodan skulle bli insolvent.

GRATIS demokonto med 100 000 dollar

Utforska hur enkel och användarvänlig eToro-plattformen är med ett GRATIS demokonto med 100 000 dollar. Öppna och stäng affärer, bygg din virtuella portfölj med 0 % provision på aktier, och andra tillgångstyper och finslipa dina handels- och investeringskunskaper.

Kom igång

Regler och villkor gäller. Mer information finns i eToros försäkringsvillkor.