Riktlinjer för ansvarsfull handel

Vi uppmuntrar ansvarsfullt beteende för alla våra användare vid handel på eToro eller via våra sociala handelsfunktioner. Vår policy för ansvarsfull handel uppmanar handlare att skydda sig mot känslomässigt beslutsfattande eftersom det kan leda till onödiga förluster.

I synnerhet nybörjarhandlare tenderar att förlita sig mer på ”magkänsla”, eftersom de inte har nog med erfarenhet av finansiell handel för att fatta rationella och medvetna beslut.

Här är några exempel på hur du kan identifiera om du handlar med ”magkänslan”:

  1. Maximal hävstång: För en person som inte har kunskap om valutamarknaden kan det tyckas som en bra idé att börja handla med högsta möjliga hävstång för att maximera vinsten, medan det faktiskt utsätter positionen för maximal risk.
  2. Diversifierad portfölj: Det är viktigt att diversifiera portföljen för att minska risken. Vissa handlare håller fast vid en tillgångsklass eller fokuserar på utländska valutapar med samma tillgångar (som USD/GBP och USD/JPY), vilket utsätter dem för mer risk.
  3. Ignorera riskpoäng: Vid kopiering av andra handlare tittar vissa kopierare endast på senaste avkastning och ignorerar riskpoängen. Ju högre riskpoäng, desto högre sannolikhet att affären misslyckas.

Policy för ansvarsfull handel

Sedan lanseringen av vår policy för ansvarsfull handel har vi märkt en avsevärd förbättring av resultat och handlarnas livslängd.

För att undvika att handlare fattar förhastade handelsbeslut, rekommenderar eToro följande:

  1. Maximal hävstång på 1:50 för varje affär
  2. Satsa inte mer än 20 % av eget kapital på en affär
  3. Tilldela inte mer än 40 % av ditt totala saldo för att kopiera en handlare

Nyckelfaktorerna för smarta investeringar är låg hävstång och diversifiering av portföljen, ett faktum som bekräftas av topphandlarna på eToros sociala investeringsplattform.

Här är några tips för att bli en mer ansvarsfull handlare:

  1. Investera bara i vad du känner till: Följ inte slumpmässiga tips eller magkänslan. Om du vill investera i en viss tillgång, bekanta dig med dess historik och tendenser.
  2. Titta på din riskpoäng: Din unika riskpoäng är ett bra sätt att se om du är en ansvarsfull handlare. eToro rekommenderar att du håller riskpoängen på tre eller lägre.
  3. Justera din portfölj: Diversifiera din portfölj med tillgångar i många klasser. Om du inte vill övervaka din portfölj ofta kan du välja ett instrument som kräver lägre engagemang, till exempel CopyPortfolios™ eller vårt CopyTrader™-system.
  4. Kopiera andra ansvarsfulla handlare: Kolla på riskpoäng, historik och portföljdiversitet när du kopierar en annan handlare.