Vi uppmuntrar ansvarsfullt beteende för alla våra användare vid handel på eToro eller användning av våra sociala handelsfunktioner. Vår ”policy för ansvarsfull handel” uppmanar handlare att skydda sig mot känslomässigt beslutsfattande eftersom det kan leda till onödiga förluster.

I synnerhet nybörjarhandlare tenderar att förlita sig mer på ”magkänsla”, eftersom de inte har nog med erfarenhet av finansiell handel för att fatta rationella och medvetna beslut.

För att undvika att handlare fattar förhastade handelsbeslut rekommenderar eToro, i enlighet med lokala finansiella tillsynsmyndigheter, följande:

 • Maximal hävstång enligt följande lista:
 1. 30:1 för större valutapar;
 2. 20:1 för mindre valutapar, guld och stora index;
 3. 10:1 för råvaror med undantag för guld och mindre aktieindex;
 4. 5:1 för enskilda aktier och andra referensvärden;
 5. 2:1 för kryptovalutor;
 • Satsa inte mer än 20 % av eget kapital på en affär
 • Tilldela inte mer än 40 % av ditt totala saldo för att kopiera en handlare

Nyckelfaktorerna för smarta investeringar är låg hävstång och diversifiering av portföljen, ett faktum som bekräftas av eToros topphandlare.

Här är några tips för att bli en mer ansvarsfull handlare:

 1. Investera bara i vad du känner till: Följ inte slumpmässiga tips eller magkänslan. Om du vill investera i en viss tillgång, bekanta dig med dess historik och tendenser.
 2. Titta på din riskpoäng: Din unika riskpoäng är ett bra sätt att se om du är en ansvarsfull handlare. eToro rekommenderar att du håller riskpoängen på tre eller lägre.
 3. Justera din portfölj: Diversifiera din portfölj med tillgångar i många klasser. Om du inte vill övervaka din portfölj ofta kan du välja ett instrument som kräver lägre engagemang, till exempel Smart Portfolios eller vårt CopyTrader™-system.
 4. Kopiera andra ansvarsfulla handlare: Kolla på riskpoäng, historik och portföljdiversitet när du kopierar en annan handlare.

Mänsklig psykologi och känslomässig handel

Handlare på alla nivåer kan förlita sig för mycket på sina känslor vid handel. Detta är ett misstag eftersom rädsla, girighet och spänning kan bidra till att fatta dåliga beslut. Ha alltid en handelsplan och håll fast vid den oavsett vad som händer. Ta med tipsen från avsnittet ovan när du skapar din handelsplan och var särskilt uppmärksam på:

 1. Maximal hävstång
 2. Diversifiering av portföljen
 3. Riskpoäng och andra handlares profiler

Om du har några frågor om ansvarsfull handel kan du kontakta vår kundtjänst när det passar dig.