Allmän Riskinformation

Detta meddelande ger dig information om de risker som är förknippade med investeringsprodukter, som du kan investera i genom tjänster som eToro Group-enheter erbjuder dig. eToro tillhandahåller ett brett utbud av investeringstjänster för ett antal produkter via sina reglerade enheter. eToro (Europe) Ltd. är auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) och eToro (UK) Ltd., godkänt och reglerat av Financial Conduct Authority (FCA) och eToro AUS Capital Limited som är auktoriserat av Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

De investeringsprodukter som erbjuds av eToro inkluderar aktier, börshandlade fonder (ETF:er) och kryptovalutor, där du äger den underliggande tillgången. Dessutom erbjuder eToro CFD:er (contracts for differences) som erbjuder exponering för valutor, råvaror och index.

Alla transaktioner med aktier, börshandlade fonder eller kryptovalutor där eToro erbjuder dig hävstång (för närvarande ej tillgängligt för kryptovalutor) eller låter dig ingå korta transaktioner och/eller alla Copytrading-transaktioner (inklusive Smart Portfolios) räknas som CFD-transaktioner.

eToro erbjuder också investerare möjlighet att köpa de underliggande kryptovalutorna, aktierna eller börshandlade fonderna (d.v.s. KÖP-transaktioner för nämnda tillgångar med hävstång 1), inneha sådana tillgångar och därefter sälja sådana tillgångar. Alla transaktioner med kryptovalutor omfattas av vårt Tilläggsvillkor för handel med kryptovalutor (”Tilläggsvillkor för handel med kryptovalutor”).

Eftersom kryptovalutamarknaderna är decentraliserade och icke-reglerade, är våra handelstjänster för kryptovalutor, enligt definitionen i Tilläggsvillkoren för handel med kryptovalutor, oreglerade tjänster som inte regleras av något specifikt europeiskt regelverk (inklusive MIFID). När kunder till eToro (Europe) Ltd. använder vår tjänst för handel med kryptovalutor eller tjänst för CFD-handel med kryptovalutor, kan de därför inte att dra nytta av de skydd som finns tillgängliga för kunder som använder reglerade investeringstjänster, som tillgång till ersättningsfonden för investerare för kunder till cypriotiska investmentbolag och Financial Ombudsman Service för tvistlösning. Kunder till eToro (Europe) Ltd. fortsätter att dra nytta av reglerna för bästa verkställande och kundpengar samt förvaring av kundtillgångar. Kunder till eToro (UK) Ltd. som använder tjänsten för handel med kryptovalutor (inte tjänsten för CFD-handel med kryptovalutor) kan inte att dra nytta av de skydd som finns tillgängliga för kunder som använder reglerade investeringstjänster, t.ex. tillgången till Ersättningssystemet för finansiella tjänster (FSCS) och Financial Ombudsman Service för tvistlösning. Vi strävar efter att göra det möjligt för dig att dra nytta av regler för bästa verkställande och förvaring av kundtillgångar.

Alla dessa produkter har hög risk och är inte lämpliga för många investerare. Detta meddelande ger dig information om riskerna med dessa produkter men det förklarar inte samtliga risker eller hur sådana risker påverkar dina personliga omständigheter. Sök professionell rådgivning om du är osäker. Det är viktigt att du fullt ut förstår riskerna innan du bestämmer dig för att handla med eToro och att du har tillräckligt med finansiella resurser för att klara sådana risker och noga övervakar dina positioner. Handel innebär risk för ditt kapital. Du bör inte investera pengar som du inte har råd att förlora, men du kan inte förlora mer än saldot på ditt konto.

OAKTAT VAD SOM ANGES I VILLKOREN OCH/ELLER I DENNA ALLMÄNNA RISKINFORMATION SKA BOSATTA I FRANKRIKE VARA BERÄTTIGANDE TILL ETT INBYGGT SKYDD. FÖLJAKTLIGEN OCH OBEROENDE AV MARKNADENS VOLATITITET ÄR DERAS MAXIMALA FÖRLUST FÖR VARJE TRANSAKTION DET TOTALA BELOPP SOM INVESTERATS I EN SÅDAN TRANSAKTION, SÅSOM DEN UPPDATERATS AV SÅDAN ANVÄNDARE FRÅN TID TILL ANNAN.

CFD:er

CFD står för ”Contract for Difference”, vilket innebär att du inte köper den underliggande tillgången utan köper ett kontrakt för att avgöra skillnaden i tillgångens initiala och slutliga pris. När du handlar CFD:er, handlar du i allmänhet på marginalen, vilket innebär att du bara behöver betala en liten andel av det totala värdet av din position. Detta kallas ”hävstångseffekt” och även små marknadsrörelser kan ha stor negativ eller positiv inverkan på ditt handelskonto.

Om marknaden rör sig mot dig kan du uppnå en total förlust som är större än den summa som investerats i en viss position. Du är ansvarig för alla förluster på ditt konto upp till saldot på ditt konto.

Innan du beslutar dig för att handla på marginalen bör du noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och riskvillighet. Våra CFD:er är inte noterade på någon börs. CFD:er innebär större risk än att investera i börsprodukter, eftersom marknadslikviditeten inte kan garanteras och det kan vara svårare att likvidera en befintlig position. Priser och övriga villkor fastställs av oss i enlighet med vår skyldighet att tillhandahålla bästa verkställande enligt vår policy för orderverkställande, att agera rimligt och i enlighet med gällande villkor. Egenskaperna hos våra CFD:er kan variera väsentligt från den faktiska underliggande marknaden eller instrumentet. Fullständig information om alla våra CFD:er finns på vår webbplats. Vid företagshändelser kopplade till de underliggande tillgångarna, strävar vi inte efter att göra vinst från våra kunder från resultatet av företagshändelser som utfärdande av rättigheter, övertaganden, fusioner, aktiefördelningar eller konsolideringar och öppna erbjudanden. Vi strävar efter att reflektera den behandling vi får eller skulle få om vi säkrar vår exponering mot dig på den underliggande marknaden. I slutändan handlar du dock inte på den underliggande marknaden, och den behandling du får när du handlar med våra CFD:er kan vara mindre fördelaktig än om du ägde det underliggande instrumentet.

CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. 74 procent av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.

CFDs:er är inte lämpade för långsiktiga investerare. Om du håller en CFD öppen under en längre tid ökar de tillhörande kostnaderna (till exempel nattavgifter), och det kan vara mer fördelaktigt att i stället köpa den underliggande tillgången. Plötsliga marknadsrörelser, känt som ”gapping” kan inträffa, vilket orsakar en dramatisk förändring av priset på en underliggande tillgång. Gapping kan inträffa när den underliggande marknaden är stängd, vilket innebär att priset på den underliggande marknaden kan öppnas på en helt annan nivå och till ett mindre fördelaktigt pris för dig.

Vid alla tillfällen då du har öppna positioner måste du se till att ditt konto uppfyller våra marginalkrav, som kan ändras från tid till annan. Om våra priser rör sig mot dig eller om våra marginalkrav har förändrats, kan du med kort varsel vara tvungen att göra väsentliga insättningar för att uppfylla marginalkravet och behålla dina öppna positioner. Om du inte gör det, har vi rätt att stänga en eller flera eller alla dina positioner och du ensam ansvarar för eventuella förluster.

Lämplighet

Innan vi öppnar ett konto åt dig måste vi bedöma om de produkter och/eller tjänster du har valt är lämpliga för dig och varna dig om någon produkt eller tjänst inte är lämplig, baserat på den information du ger oss. Om du väljer att fortsätta och öppna ett konto hos oss bekräftar du att du är medveten om och förstår riskerna.

Positionsövervakning

Du bör dessutom se till att du alltid kan övervaka positionerna på ditt konto, eftersom du är ensam ansvarig för detta. Vi är inte ansvariga för att övervaka positioner på ditt konto.

Verkställande

Även om eToros handelsplattform är automatiserad och vi ger dig bästa möjliga verkställande, är det möjligt att marknadspriset kan ha ändrats mellan ordern och tiden för verkställande. Vi kan därför inte garantera att det begärda priset blir detsamma som priset till vilket ordern verkställs. Priset du får kan vara till din fördel eller nackdel.

För att begränsa förluster kräver vi att du väljer Stop Loss-gränser. Dessa sätter gränser för att automatiskt stänga din position när den når en prisgräns som du väljer. Det finns emellertid omständigheter där en Stop Loss-gräns inte är helt effektiv – till exempel vid snabba prisrörelser eller stängning av marknaden.

Dessutom finns det risker med att verkställa affärer online och att använda handelssystem, inklusive men inte begränsat till, programvaru- och hårdvarufel samt problem med internetuppkopplingen.

Copy Trading

eToro erbjuder sociala handelsfunktioner. När du fattar ett beslut att kopiera en eller flera handlare och/eller att följa en viss strategi måste du överväga hela din ekonomiska situation, inklusive ekonomiska åtaganden. Du måste dessutom förstå att användning av sociala handelsfunktioner är mycket spekulativ och att du kan ådra dig stora förluster som överstiger beloppet du använde för att kopiera en eller flera handlare. Riskerna med sociala handelsfunktioner inkluderar, men är inte begränsade till, automatiserad handel genom vilken öppning och stängning av affärer sker på ditt konto utan manuell inblandning.

Du kan läsa mer om riskerna med Copy Trading här.

Kryptovalutor

 • Handelsrisker
  • Eftersom kryptovalutamarknaderna är decentraliserade och icke-reglerade, är våra handelstjänster för kryptovalutor oreglerade tjänster som inte regleras av något specifikt europeiskt regelverk (inklusive MIFID). Det innebär att det inte finns någon centralbank som kan vidta korrigerande åtgärder för att skydda kryptovalutornas värde i en kris eller utfärda mer valuta. När kunder till eToro (Europe) Ltd. använder vår tjänst för handel med kryptovalutor eller tjänst för CFD-handel med kryptovalutor, kan de därför inte att dra nytta av de skydd som finns tillgängliga för kunder som använder reglerade investeringstjänster, som tillgång till ersättningsfonden för investerare för kunder till cypriotiska investmentbolag och Financial Ombudsman Service för tvistlösning. Kunder till eToro (Europe) Ltd. fortsätter att dra nytta av reglerna för bästa verkställande och kundpengar samt förvaring av kundtillgångar.

Kunder till eToro (UK) Ltd. som använder tjänsten för handel med kryptovalutor (inte tjänsten för CFD-handel med kryptovalutor) kan inte att dra nytta av de skydd som finns tillgängliga för kunder som använder reglerade investeringstjänster, som tillgång till Ersättningssystemet för finansiella tjänster (FSCS) och Financial Ombudsman Service för tvistlösning. Vi strävar efter att göra det möjligt för dig att dra nytta av regler för bästa verkställande och förvaring av kundtillgångar.

 • KRYPTOVALUTAMARKNADER STYRS ENDAST AV UTBUD OCH EFTERFRÅGAN. Kryptovalutamarknaden är en dynamisk arena och deras respektive priser är ofta mycket oförutsägbara och extremt volatila. Priserna på kryptovalutor är vanligtvis inte transparenta och mycket spekulativa och mottagliga för marknadsmanipulation. I värsta fall kan produkten bli värdelös.
 • Det är viktigt att skilja mellan vägledande priser som visas i diagram och faktiska priser som visas på vår handelsplattform. Vägledande priser ger endast en indikation om var marknaden är. Eftersom kryptovalutamarknaderna är decentraliserade, vilket innebär att det saknas en enskild centralbörs där alla transaktioner genomförs, kan varje marknadsaktör ge lite olika priser. Därför kommer alla priser som visas på ett diagram som tillhandahålls av oss eller av en tredje part endast att återspegla ”vägledande” priser och inte nödvändigtvis faktiska priser till vilka en affär kan verkställas.
 • Handel med kryptovalutor kan missbrukas för olaglig verksamhet på grund av transaktionernas anonymitet och investerare skulle påverkas negativt om brottsbekämpande myndigheter undersöker påstådda olagliga aktiviteter.
 • KRYPTOVALTUTOR BÖR DÄRFÖR SES SOM EN TILLGÅNG MED EXTREMT HÖG RISK OCH DU BÖR ALDRIG INVESTERA PENGAR DU INTE HAR RÅD ATT FÖRLORA. Med tanke på det föregående är kryptovalutor inte lämpliga för alla investerare. Du bör inte handla med dessa produkter såvida du inte har den kunskap och expertis som krävs och är införstådd med produkternas egenskaper och din riskexponering. Du bör också vara övertygad om att produkten är lämplig för dig utifrån din situation och finansiella ställning. Vidare kan användning av våra tjänster aldrig betraktas som en säker investering, utan snarare en investering som är förknippad med stor risk för förlust. Dessutom läggs vår egen spread till på onlinepriser, vilket gör affärer på våra webbplatser ännu mer volatila.
 • Risken för förlust vid handel med kryptovalutor kan vara betydande. Du bör därför noggrant överväga huruvida sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina omständigheter och ekonomiska resurser. Du bör vara medveten om att du kan förlora alla pengar på ditt konto. Om marknaden rör sig mot din position, kan du med kort varsel bli uppmanad att sätta in ett betydande belopp som marginal för att behålla din position. Om du inte tillhandahåller pengarna som krävs inom den tid som krävs av oss, kan din position likvideras med förlust, och du är ansvarig för eventuellt underskott på ditt konto.
 • eToro tillåter för närvarande handel med kryptovalutor under helgen och förbehåller sig rätten att inte göra det. Om eToro så väljer, så är handel med kryptovalutor endast tillåtet från måndag till fredag. Med tanke på att kryptovalutabörserna kan vara öppna under helgerna, kan det vara en signifikant skillnad mellan fredagens stängningskurs och söndagens öppningskurs. Alla sådana faktorer kan leda till att du antingen inte verkställer en order på en viss handelsdag eller att du verkställer en order till ett väsentligt mindre förmånligt pris.
 • Under vissa marknadsförhållanden kan det vara svårt eller omöjligt att likvidera en position. Det kan exempelvis hända när marknaden når en daglig kursfluktueringsgräns om det inte finns tillräcklig likviditet på marknaden.
 • Vissa kryptotillgångar kan medföra ytterligare eller specifika risker.
 • Nyligen utfärdade kryptovalutor kan medföra ytterligare risker som du måste överväga. Begränsad likviditet eller svårigheter att handla med tillgången efter att du har köpt den. Detta innebär att priserna kan vara volatila, gå upp och ner snabbt, och likviditeten kan vara begränsad, allt beroende på utbud och efterfrågan. eToro kan inte kontrollera dessa externa faktorer.
 • Blockchain-risker. Eftersom blockchain är ett oberoende offentligt peer-to-peer-nätverk och inte på något sätt kontrolleras av eToro, är eToro inte ansvarig för eventuella avbrott och/eller misstag och/eller fel och/eller brott som uppstår i blockchain-nätverket eller i andra nätverk där kryptovalutorna utfärdas och/eller handlas. Du är bunden och omfattas av ändringar och/eller rättelser i blockchain-systemet och omfattas av tillämpliga lagar som kan gälla. Vi utlovar eller garanterar inte, uttryckligen eller underförstått, lagstadgat eller på annat sätt, blockchain-nätverkets funktionalitet och ansvarar inte för eventuella säkerhetsöverträdelser i nätverket.
 • Användning av protokoll för kryptovaluta. eToro varken äger eller kontrollerar de underliggande programprotokollen som styr driften av kryptovalutorna som är tillgängliga för handel på vår plattform. Generellt har de underliggande protokollen öppen källkod och alla kan använda, kopiera, modifiera och distribuera dem. eToro ansvarar inte för driften av de underliggande protokollen och eToro garanterar inte deras funktionalitet, säkerhet eller tillgänglighet. De underliggande protokollen är föremål för plötsliga ändringar i driftsreglerna (”Forks”), och sådana Forks kan väsentligt påverka värdet, funktionen och/eller även namnet på kryptovalutan som eToro håller åt dig. I händelse av en Fork kan eToro tillfälligt avbryta eToros drift (med eller utan förvarning till dig) och eToro kan (a) konfigurera eller omkonfigurera sina system eller (b) besluta att inte stödja (eller upphöra att stödja) Forked-protokollet helt. eToro kan, men är inte skyldig att, justera ditt konto vid en Fork beroende på omständigheterna i varje händelse som kan hänföras till någon särskild kryptovaluta som innehas av dig.
 • Risker kopplade till tredje part. Vi kan välja att utföra order och/eller inneha fiatpengar och kryptovalutor via tredje parter. Sådana tredje parter är inte banker som håller sina fiatpengar/virtuella valutor som deposition. Om någon sådan tredje part förlorar pengar, blir insolvent eller går i konkurs finns det inget specifikt rättsligt skydd som täcker dig för förluster av pengar som du har haft hos sådan tredje part, även om en sådan part är registrerad hos en nationell myndighet. Beroende på den digitala plånbokens struktur och säkerhet kan vissa vara sårbara för dataintrång, vilket leder till stöld av virtuell valuta eller förlust av kundtillgångar. eToro ansvarar inte för förluster som orsakas av dessa tredje parter.
 • Avnotering och/eller kryptovalutor som inte stöds: Om någon av kryptovalutorna i din order avnoteras och/eller vi av någon anledning inte längre stöder handel med sådana kryptovalutor, stängs ordern omedelbart. Om eToro meddelar att en kryptovaluta som du har på ditt konto sannolikt kommer att avnoteras och/eller tas bort och/eller annulleras från någon av börserna (vissa eller alla) och eToro anser att handel med sådana kryptovalutor inte kan genomföras, ska eToro göra ett försök att sälja kryptovalutorna för din räkning vid den tidpunkt, till det pris och på det sätt som eToro bestämmer.

Automatiserad handel och internetrisker

Systemfel kan uppstå vid handel via vår webbplats och/eller applikationer. Du bör vara medveten om de risker som kan uppstå på grund av systemfel, vilket kan innebära att din order blir försenad eller inte utförs.

Du förstår att det finns risker med att använda ett internetbaserat handelssystem, inklusive men inte begränsat till, programvaru- och hårdvarufel samt problem med internetuppkopplingen, risken för introduktion av skadlig programvara, risken för att tredje parter får obehörig tillgång till information och/eller tillgångar (inklusive dina kryptovalutor) som lagras för din räkning, cyberattack, fel i kryptovalutans nätverk (t.ex. blockchain), datorvirus, kommunikationsfel, störningar, fel, förvanskningar eller förseningar som kan uppstå när du handlar via tjänsterna, oavsett orsak, spyware, scareware, trojanska hästar, maskar eller annan skadlig kod som kan påverka din dator eller annan utrustning, eller eventuell phishing, spoofing eller annat angrepp. Du bör också vara medveten om att sms- och e-posttjänster är sårbara för spoofing- och phishing-attacker och du bör noga granska meddelanden som påstås komma från eToro.

Avgifter och kostnader

Våra avgifter och kostnader anges på vår webbplats etoro.com under avsnittet ”Avgifter”. Se till att du känner till alla kostnader och avgifter som gäller för dig, eftersom sådana kostnader och avgifter påverkar din lönsamhet.

Information

Alla åsikter, nyheter, undersökningar, analyser, priser eller annan information som finns på denna webbplats tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och är inte investeringsrådgivning. eToro ska inte ansvara för förluster som uppstår på grund av investeringar baserade på någon rekommendation, prognos eller annan information som tillhandahålls.

Tidigare resultat

Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringar kan gå ner såväl som upp.

Valutarisk

Din kontovaluta hos eToro är USD, som kan skilja sig från den valuta du använde vid insättning. Du bör därför vara medveten om valutafluktuationer. Vänligen se även eToros bloggartikel gällande valutafluktuationens påverkan på vinster och förluster.

Risker med SPAC-bolag

Att investera i SPAC-bolag innefattar andra risker jämfört med att investera i andra aktier på eToro. Till skillnad från andra börsnoterade företag är SPAC skalbolag när de blir börsnoterade och har därför ingen underliggande operativ verksamhet. Detta innebär att du förlitar dig på att cheferna för SPAC-bolagen ska realisera din investering. Det finns ingen garanti för att SPAC-bolagen förvaltas av personer och företag som är kompetenta eller kvalificerade att göra det. Du bör läsa prospektet för SPAC-BOLAGETS BÖRSINTRODUKTION och eventuella rapporter eller andra faktablad som har lämnats in eller publicerats för att förstå villkoren för dina investeringar och de ekonomiska intressena och motiven för det SPAC-bolag som du investerar i. Dessutom kommer SPAC-bolag som inte genomför ett förvärv inom en viss tidsperiod att likvideras. Därför finns det en risk att du inte får tillbaka en del av eller alla de pengar som du har investerat direkt i SPAC-bolaget. Likvideringen av SPAC-bolaget kommer sannolikt också att göra alla aktier som innehas i SPAC-bolaget värdelösa. Mer information om de specifika riskerna med att investera i SPAC-bolag finns här.

 

Risker kopplade till utökade handelstider

Det är generellt lägre handelsvolym på marknaden utanför börsens ordinarie öppettider. Det leder till högre prisvolatilitet och att prisrörelserna är mindre representativa för det bredare marknadssentimentet. Investerare kan uppleva:

 • Lägre likviditet: Det finns vanligtvis färre köpare och säljare utanför börsens öppettider, vilket kan resultera i lägre handelsvolym och större spreads. Detta kan göra det svårare att exekvera affärer till önskvärda priser.
 • Högre volatilitet: Lägre likviditet kan också leda till högre prisvolatilitet, med potentiellt snabba och betydande prisrörelser.
 • Ökad konkurrens De som handlar under utökade handelstider kan också konkurrera med professionella traders och institutionella investerare som har tillgång till mer resurser.
 • Risk för kursändringar: Priserna på värdepapper som handlas under utökade handelstider kanske inte återspeglar priserna vare sig vid slutet av ordinarie öppettider eller vid öppningen nästa morgon. Som ett resultat kan du få ett lägre pris vid handel under utökade handelstider än du skulle få under börsens ordinarie öppettider.
 • Risk för nyhetsmeddelanden: Generellt går emittenter ut med nyheter som kan påverka priset på deras värdepapper utanför börsens ordinarie öppettider. På samma sätt tillkännages även viktig finansiell information ofta utanför börsens ordinarie öppettider. De som handlar under de utökade handelstiderna kan råka ut för att dessa nyheter meddelas då de handlar och, i kombination med lägre likviditet och högre volatilitet, kan de orsaka en överdriven och ohållbar effekt på värdepappers pris.
 • Risk för större spreadar:Spreaden avser skillnaden mellan priset ett värdepapper kan köpas för och priset det kan säljas för. Lägre likviditet och högre volatilitet under handel utanför börsens ordinarie öppettider kan resultera i större spreadar än vad som är normalt för ett visst värdepapper.