Regelverk och licens

Regelverk och licenser

eToro är den sociala investeringsplattformen som ger användare möjlighet att öka sin kunskap och rikedom som en del av en global gemenskap av investerare. Som mäklare med flera tillgångar och miljontals användare runt om i världen regleras eToro i flera jurisdiktioner.

Storbritannien

eToro (UK) Ltd, är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (”FCA”). Företagsreferensnummer: 583263. Registrerat i England under företagsnummer 07973792. Registrerat kontor: 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB

eToro (UK) Ltd är registrerat hos Financial Conduct Authority för att erbjuda kryptovalutatjänster enligt reglerna för penningtvätt, finansiering av terrorism och överföring av medel (information om betalaren) 2017.

För fullständig information om de tjänster och instrument som eToro UK är licensierat att tillhandahålla, vänligen klicka här

eToro Money UK Ltd, är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority för tillhandahållande av elektroniska pengar och betaltjänster, med företagsreferensnummer 900923. Registrerat i England och Wales under företagsnummer 07712717. Registrerat kontor: Maclaren 3b – Lancastrian Office Center Talbot Road, Stretford, Manchester, M32 0FP, England.

Europa

eToro (Europe) Ltd, är auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under licensnummer 109/10. Registrerat i Cypern under företagsnummer HE 200585.  Registrerat kontor: 4 Profiti Ilia Str., Kanika Business Centre, 7th floor, Germasogeia, 4046, Limassol, Cypern

För fullständig information om de tjänster och instrument som eToro Europe är licensierat att tillhandahålla, vänligen klicka här

eToro (Europe) Ltd är listat i De Nederlandsche Bank N.V:s (”DNB”) offentliga register som leverantör av kryptotjänster. DNB övervakar att eToro (Europe) Ltd följer lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt sanktioner från 1977. eToro (Europe) Ltd:s kryptotjänster är inte föremål för prudential tillsyn av DNB eller uppförandetillsyn av AFM. Detta innebär att finansiella operativa risker med avseende på kryptotjänsterna inte övervakas och det finns inget specifikt ekonomiskt konsumentskydd.

eToro (Europe) Ltd är också registrerat hos den franska finansmarknadsmyndigheten (Autorite des Marches Financiers – ”AMF”) som leverantör av digitala tillgångar (”DASP”) för tillhandahållande av tjänsten för förvaring av digitala tillgångar för kunders räkning och (ii) tjänsten att köpa eller sälja digitala tillgångar för lagligt betalningsmedel.

eToro (Europe) Ltd är sedan oktober 2022 registrerat i CySEC:s register över leverantörer av kryptotillgångar (”CASP-registret”) och kan tillhandahålla tjänster i samband med kryptotillgångar.

eToro (Europe) Digital Assets Ltd är nu registrerat hos Bank of Spain för att fungera som en leverantör för växling av virtuell valuta till fiat-valuta och elektroniska plånboksförvaringstjänster.

Den italienska filialen av eToro (Europe) Ltd registrerades av Organismo Agenti e Mediatori (”OAM”) i det italienska registret för leverantörer av tjänster avseende kryptoplånböcker/digitala plånböcker.

Malta

eToro Money Malta Ltd är auktoriserat och reglerat av Malta Financial Services Authority (”MFSA”) för tillhandahållande av elektroniska pengar och betaltjänster. Registrerat på Malta under företagsnummer C97952. Registrerat kontor: 68, Northfields, Penthouse 10 63, Independence Avenue MST 9024 Mosta, Malta.

Mellanöstern

eToro (ME) Limited, är licensierade och reglerade av Abu Dhabi Global Markets (“ADGM”) Financial Services Regulatory Authority (“FSRA”) som en auktoriserad person att utföra de reglerade aktiviteterna (a) Handel med investeringar som huvudman (Matchad), (b) Arrangera affärer i investeringar, (c) Tillhandahålla förvaring, (d) Arrangera förvaring och (e) Hantera tillgångar (under Financial Services Permissions Number 220073) enligt Financial Services and Markets Regulations 2015 (“FSMR”). Deras registrerade kontor och deras huvudsakliga verksamhetsplats är i kontor 207 och 208, 15:e våningen, Al Sarab Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten (“UAE”).

Australien

eToro AUS Capital Limited (”eToro Australia”) regleras av Australian Securities & Investments Commission (”ASIC”) för tillhandahållande av finansiella tjänster och produkter. Australian Financial Services licensnummer: 491139. Registrerat kontor: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australien.

eToro Asset Management Limited (”eToro AM”) är licensierat att agera som en ansvarig enhet enligt kapitel 5C i Corporation Act 2001. Det registrerade systemet (eToro Service) ARSN 637 489 466 drivs av eToro AM och marknadsförs av eToro Australia. Registrerat kontor: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australien. När eToro AM utför transaktioner kommer eToro AM att använda en annan utförande mäklare, inklusive eToro Europe eller en icke-anknuten tredje part.

Seychellerna

eToro (Seychelles) Ltd. är licensierat av Financial Services Authority Seychelles (”FSAS”) för att tillhandahålla tjänster för mäklarhandel enligt Securities Act 2007 med licensnummer: SD076

Registrerat kontor: eToro Suites, S45 2nd Floor, Espace Building, Victoria, Seychellerna, har licens att handla med värdepapper antingen som ombud eller huvudman.

USA

eToro USA LLC är en registrerad penningtjänstverksamhet hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i USA (FinCEN #31000204884179) och innehar Money Transmitter Licenses (MTL:er) i tillämpliga delstater. eToro USA LLC erbjuder en plattform där amerikanska kunder kan köpa och sälja kryptovaluta. Dess registrerade kontor och huvudsakliga verksamhetsplats är 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

eToro USA Securities Inc. är en mäklaråterförsäljare registrerad hos U.S. Securities and Exchange Commission (SEC #8-70212/SEC CIK #0001753042) och är även medlem i Financial Industry Regulatory Authority (FINRA/CRD #298361). Denna mäklaråterförsäljares registrerade kontor och huvudsakliga verksamhetsplats är också 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

Gibraltar

Plånboken tillhandahålls av eToro X Limited (”eToroX”), ett aktiebolag som är registrerat i Gibraltar.

eToroX är auktoriserat och reglerat av Gibraltar Financial Services Commission som leverantör av distribuerad reskontrateknik, med Financial Services Commission-licensnummer 1333B. Registrerat i Gibraltar under företagsnummer 116348. Registrerat kontor: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

Regulatoriska upplysningar

Kundkategorisering

Enligt direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) krävs kategorisering av kunder som privatkunder, professionella kunder eller berättigade motparter. eToro Europe och eToro UK kategoriserar alla kunder som privata kunder när de öppnar ett handelskonto. Privatkunder har den högsta skyddsnivån (såsom berättigande till ersättningsfonden för investerare, bästa utförande och skydd av kunders tillgångar m.m.). Kunder har rätt att skriftligen begära omklassificering från eToro Europe/eToro UK, i tillämpliga fall, som kan omkategorisera dig enligt specifikationerna, villkoren och procedurerna i MiFID. ”Privatkund” är en kund som inte är en professionell kund eller en berättigad motpart. Berättigad motpart är en professionell kund eller juridisk person som tillhandahåller investeringstjänster som innefattar mottagande och överföring eller utförande av ordrar. Kunder under denna kategori har den lägsta skyddsnivån. Professionell kund är en kund som besitter erfarenheten, kunskapen och expertisen för att fatta sina egna investeringsbeslut och korrekt bedöma de risker som de innebär och som måste uppfylla följande kriterier: Α. Kategorier av kunder som kan anses vara professionella: Följande ska betraktas som professionella i förhållande till alla investeringstjänster och -aktiviteter samt finansiella instrument:

 1. Enheter som måste vara auktoriserade eller reglerade för att verka på de finansiella marknaderna. Listan nedan bör tolkas som att den inkluderar alla auktoriserade enheter som utför de karakteristiska verksamheterna för de nämnda enheterna: enheter auktoriserade av en medlemsstat enligt ett EU-direktiv; enheter som är auktoriserade eller reglerade av en medlemsstat utan hänvisning till ett sådant direktiv; och enheter som är auktoriserade eller reglerade av en icke-medlemsstat;
  1. reditinstitut;
  2. Registrerade investeringsföretag;
  3. Andra auktoriserade eller reglerade finansiella institutioner;
  4. Försäkringsföretag;
  5. System för kollektiva investeringar och förvaltningsbolag för sådana system;
  6. Pensionsfonder och förvaltningsbolag av sådana fonder;
  7. Handlare av råvaror och råvaruderivat;
  8. Andra institutionella investerare.
  9. Lokala företag
 2. Stora företag som uppfyller två av följande storlekskrav på proportionell basis:
  1. total balansräkning på minst: 20 000 000 euro
  2. nettoomsättning på minst: 40 000 000 euro
  3. egna medel på minst 2 000 000 euro
 3. Nationella och regionala myndigheter, offentliga organisationer som hanterar offentliga skulder, centralbanker, internationella och överstatliga institutioner som Världsbanken, Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och andra liknande internationella organisationer.
 4. Andra institutionella investerare vars huvudsakliga verksamhet är att investera i finansiella instrument, inklusive enheter som ägnar sig åt värdepapperisering av tillgångar eller andra finansieringstransaktioner. Däremot måste de tillåtas att begära icke-professionell behandling och eToro Europe/eToro UK kan, i tillämpliga fall, gå med på att tillhandahålla en högre skyddsnivå.
 5. Den kund som betraktas som professionell kund har ansvar att be om en högre skyddsnivå när den anser sig oförmögen att korrekt bedöma eller hantera riskerna som involveras. Denna högre skyddsnivå kommer att tillhandahållas i tillämpliga fall när en kund som anses vara en professionell kund ingår ett skriftligt avtal med eToro Europe/eToro UK, på så sätt att den inte ska behandlas som en professionell kund vad gäller de tillämpliga uppförandereglerna.

Β. Kunder som kan behandlas som professionella på begäran: Andra kunder än de som nämns ovan, inklusive organisationer inom offentliga sektorn och privata individuella investerare, kan också tillåtas avstå från en del av de skydd som ges av uppförandereglerna för eToro Europe/eToro UK, som tillämpligt. Både eToro Europe och eToro UK får därför behandla sådana kunder som professionella under förutsättning att de relevanta kriterierna och procedurerna är uppfyllda. Som att kunden är kapabel att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå riskerna som involveras (lämplighetsprövning). Företaget förbehåller sig rätten att neka någon av ovanstående begäran om annan kategorisering. Begäran om mer information och omkategorisering ska skickas till

https://www.etoro.com/customer-service/

Policy för bästa utförande och orderhantering

Procedur för hantering av klagomål

Policy för intressekonflikter

System för ersättning till investerare

Ersättningssystem för finansiella tjänster

eToro UK Ltd. (”eToro UK”) omfattas av Storbritanniens ersättningssystem för finansiella tjänster (”Financial Services Compensation Scheme”, ”FSCS”).

FSCS är Storbritanniens ersättningsfond och är en sista utväg för kunder hos finansiella tjänsteföretag som är auktoriserade och reglerade av Storbritanniens Financial Conduct Authority (”FCA”). Om eToro UK av någon osannolik händelse skulle upphöra med handeln/går in i insolvens och i händelse av att det uppstår ett underskott av kundens pengar och/eller kundens tillgångar, kan FSCS kanske betala ut ersättning till eToro UK:s kunder.

Alla pengar som satts in hos eller tillgångar som innehas av eToro UK kommer att behandlas som investeringar för FSCS:s syften. Följaktligen är det maximala ersättningsbeloppet per person 85 000 pund.

För ytterligare information gällande FSCS, vänligen gå till: www.fscs.org.uk/

Ersättningsfond för investerare

Med förbehåll för bestämmelserna i direktivet ger Cyperns ersättningsfond för investerare (”Investor Compensation Fund”, ”ICF”) investeringsskydd med täckning på upp till 20 000 euro för anspråk mot produkter och tjänster auktoriserade enligt eToro (Europe) Ltd (”eToro Europe”).

Fonden ska inleda förfarandet för utbetalning av ersättning när kommissionen eller en domstol i republiken har fattat beslut om att eToro Europe verkar vara oförmögen att uppfylla sina skyldigheter till följd av investerares anspråk.

Förfarandet för inbjudan att lämna in ansökningar: Fonden ska så snart som möjligt publicera en inbjudan att lämna in ansökningar om ersättning i minst två nationella tidningar, med angivande av förfarandet för inlämnandet.

För ytterligare information gällande ICF, vänligen gå till:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/

Vilka ersättningssystem gäller för mig och när?

Se tabellerna nedan för detaljer om vilka ersättningssystem som gäller för vilka kunder samt för vilka produkter och tjänster.

Viktiga informationsdokument

För viktiga informationsdokument, se vår sida ”Viktiga informationsdokument”.

Investera i SPAC-företag – Riskupplysning

Investera i SPAC-företag Ladda ned PDF

Policy mot penningtvätt

Både Storbritannien och Cypern har antagit lämplig lagstiftning och vidtagit effektiva lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder genom att införa lämpliga mekanismer för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet. Dessutom har båda länderna åtagit sig att tillämpa alla krav i internationella fördrag och standarder på detta område, och i synnerhet de som härrör från EU:s direktiv. Storbritanniens och Cyperns lagstiftning har harmoniserats med det tredje EU-direktivet om förhindrande av användning av det finansiella systemet för penningtvätt och finansiering av terrorism (direktiv 2005/60/EG). Som reglerade företag är eToro Europe och eToro UK båda förpliktigade att följa relevanta regler och att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet.

Kapitaltäckning

I enlighet med tillämpliga bestämmelser måste både eToro Europe och eToro UK ha egna medel som alltid uppfyller den lägsta kapitaltäckningsgraden i den europeiska kapitalkravsförordningen. Ett investeringsföretag måste ha sunda, effektiva och fullständiga strategier samt processer på plats för att fortlöpande bedöma och upprätthålla de belopp, typer samt den fördelning av internt kapital som de anser vara tillräckliga för att täcka arten och nivån på de risker som de kan utsättas för. Dessa strategier och processer är föremål för regelbunden intern granskning för att säkerställa att de förblir heltäckande samt proportionerliga till arten, omfattningen och komplexiteten av företagets verksamhet.

Skydd av kunders tillgångar

Vi förvarar våra kunders medel och tillgångar på separata konton så att kundernas medel och tillgångar separeras från våra egna tillgångar. Sådan separation av konton övervakas både internt och externt. Vi samarbetar endast med välrenommerade betalningsinstitut och betalningsleverantörer.

Pelare 3-upplysningar

RTS 28-rapport

RTS 27 – Bästa utförande-rapporter

RTS27 2018 Q1 Ladda ned ZIP RTS27 2018 Q2 Ladda ned ZIP RTS27 2018 Q3 Ladda ned ZIP RTS27 2018 Q4 Ladda ned ZIP RTS27 2019 Q1 Ladda ned ZIP RTS27 2019 Q2 Ladda ned ZIP RTS27 2019 Q3 Ladda ned ZIP RTS27 2019 Q4 Ladda ned ZIP RTS 27 2020 Q1 Ladda ned ZIP RTS 27 2020 Q2 Ladda ned ZIP RTS 27 2020 Q3 Ladda ned ZIP RTS 27 2020 Q4 Ladda ned ZIP

Skattestrategi för Storbritannien

Skattestrategi för Storbritannien Ladda ned PDF

Visste du?

eToro handlar om att göra det enkelt och säkert att handla online. Lär dig mer om eToros internationella handelsmäklare och regler

Med innovativa investeringsverktyg och en samarbetsvillig handelsgemenskap ger eToro miljontals användare i över 140 länder möjligheten att handla och investera på ett enkelt och transparent sätt.

Hitta oss på

Ladda ned vår app från butikerna