Stocks-01093.HK-CSPC Pharmaceutical Group Ltd

01093.HK CSPC Pharmaceutical Group Ltd

0 0 (0%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: CSPC Pharmaceutical Group Ltds intäkter increased med 7.12% och uppgick till 35.98B. Nettoinkomsten increased med 5.71% till 7.25B. Nettotillgångarna increased med 8.25% till 35.53B och VPA increased från 0.57 till 0.59.
01093.HKs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
70.54%
Nettovinstmarginal
19.32%
Rörelsemarginal
21.68%
Avkastning på investeringar
21.00%