Stocks-6185.HK-CanSino Biologics Inc

6185.HK CanSino Biologics Inc

0 0 (0%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: CanSino Biologics Incs intäkter decreased med 76.99% och uppgick till 1.19B. Nettoinkomsten decreased med 148.81% till -1.12B. Nettotillgångarna decreased med 21.54% till 8.38B och VPA decreased från 7.74 till -4.29.
6185.HKs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
51.81%
Nettovinstmarginal
-545.65%
Rörelsemarginal
-372.96%
Avkastning på investeringar
-1.29%