Stocks-A-Agilent Technologies Inc

A Agilent Technologies Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/10/2023: Agilent Technologies Incs intäkter decreased med 0.22% och uppgick till 6.83B. Nettoinkomsten decreased med 1.12% till 1.24B. Nettotillgångarna increased med 10.51% till 5.85B och VPA increased från 4.18 till 4.19.
As investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
54.65%
Nettovinstmarginal
17.96%
Rörelsemarginal
24.07%
Avkastning på investeringar
14.12%