Stocks-ABDN.L-abrdn PLC

ABDN.L abrdn PLC

204.49 5.99 (3.02%)
Priser från Xignite, i GBX Marknaden stängd
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: abrdn PLCs intäkter decreased med 11.49% och uppgick till 1.59B. Nettoinkomsten decreased med 155.18% till -549.00M. Nettotillgångarna decreased med 25.19% till 5.88B och VPA decreased från 0.46 till -0.27.
ABDN.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
N/A
Nettovinstmarginal
-3.32%
Rörelsemarginal
-0.69%
Avkastning på investeringar
-1.21%