Stocks-ABG-Asbury Automotive Group Inc

ABG Asbury Automotive Group Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Asbury Automotive Group Incs intäkter increased med 56.88% och uppgick till 15.43B. Nettoinkomsten increased med 87.32% till 997.30M. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA increased från 26.49 till 44.61.
ABGs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
18.75%
Nettovinstmarginal
4.50%
Rörelsemarginal
7.71%
Avkastning på investeringar
11.75%