Stocks-ABM-ABM Industries Inc

ABM ABM Industries Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/10/2023: ABM Industries Incs intäkter increased med 3.71% och uppgick till 8.10B. Nettoinkomsten increased med 9.07% till 251.30M. Nettotillgångarna increased med 4.81% till 1.80B och VPA increased från 3.41 till 3.79.
ABMs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
12.13%
Nettovinstmarginal
2.01%
Rörelsemarginal
4.66%
Avkastning på investeringar
5.25%