Stocks-ADJ.DE-ADO Properties SA

ADJ.DE ADO Properties SA

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: ADO Properties SAs intäkter decreased med 37.37% och uppgick till 831.31M. Nettoinkomsten decreased med 43.76% till -1.67B. Nettotillgångarna decreased med 47.82% till 1.93B och VPA decreased från -10.02 till -13.25.
ADJ.DEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
-54.13%
Nettovinstmarginal
0.57%
Rörelsemarginal
-54.51%
Avkastning på investeringar
-4.85%