Stocks-ADNT-Adient plc

ADNT Adient plc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/9/2023: Adient plcs intäkter increased med 9.02% och uppgick till 15.40B. Nettoinkomsten increased med 837.50% till 295.00M. Nettotillgångarna increased med 7.56% till 2.60B och VPA increased från -1.26 till 2.15.
ADNTs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
6.34%
Nettovinstmarginal
0.26%
Rörelsemarginal
2.76%
Avkastning på investeringar
0.23%