Stocks-AEE-Ameren Corp

AEE Ameren Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Ameren Corps intäkter increased med 24.44% och uppgick till 7.96B. Nettoinkomsten increased med 8.44% till 1.08B. Nettotillgångarna increased med 8.22% till 10.64B och VPA increased från 3.84 till 4.14.
AEEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
26.39%
Nettovinstmarginal
14.51%
Rörelsemarginal
19.80%
Avkastning på investeringar
4.53%