Stocks-AENA.MC-Aena SME

AENA.MC Aena SME

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Aena SMEs intäkter increased med 80.36% och uppgick till 4.18B. Nettoinkomsten increased med 1,111.73% till 906.35M. Nettotillgångarna increased med 9.42% till 7.01B och VPA increased från -0.40 till 6.01.
AENA.MCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
69.81%
Nettovinstmarginal
7.15%
Rörelsemarginal
40.86%
Avkastning på investeringar
3.50%