Stocks-AG-First Majestic Silver Corp

AG First Majestic Silver Corp

6.42 0.18 (2.89%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Investera
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 31/12/2022 var First Majestic Silver Corps intäkter decreased med 7.24% och uppgick till 148.19M. Nettoinkomsten increased med 18.72% till -16.82M. Nettotillgångarna increased med 4.96% till 1.41B och VPA increased från -0.08 till -0.06.
AGs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
1.45%
Nettovinstmarginal
-18.35%
Rörelsemarginal
-8.27%
Avkastning på investeringar
-7.44%