Stocks-AKR-Acadia Realty Trust

AKR Acadia Realty Trust

15.22 -0.06 (-0.41%)
Marknaden är öppenFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Acadia Realty Trusts intäkter increased med 11.55% och uppgick till 326.29M. Nettoinkomsten decreased med 369.78% till -66.06M. Nettotillgångarna increased med 4.62% till 2.25B och VPA decreased från 0.26 till -0.40.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar