Stocks-ALIT-Alight Solutions Inc.

ALIT Alight Solutions Inc.

8.65 -0.01 (-0.12%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 31/12/2022 var Alight Solutions Inc.s intäkter increased med 25.60% och uppgick till 942.00M. Nettoinkomsten decreased med 46.67% till -66.00M. Nettotillgångarna decreased med 35.79% till 5.09B och VPA decreased från -0.08 till -0.14.
ALITs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
20.98%
Nettovinstmarginal
-2.60%
Rörelsemarginal
1.37%
Avkastning på investeringar
-1.26%