Stocks-AM-Antero Midstream Corp

AM Antero Midstream Corp

11.97 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Antero Midstream Corps intäkter increased med 2.25% och uppgick till 990.66M. Nettoinkomsten decreased med 1.62% till 326.24M. Nettotillgångarna decreased med 4.13% till 2.19B och VPA decreased från 0.69 till 0.68.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar