Stocks-AME-AMETEK Inc

AME AMETEK Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: AMETEK Incs intäkter increased med 7.26% och uppgick till 6.60B. Nettoinkomsten increased med 13.25% till 1.31B. Nettotillgångarna increased med 16.77% till 8.73B och VPA increased från 5.01 till 5.67.
AMEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
39.87%
Nettovinstmarginal
18.50%
Rörelsemarginal
25.88%
Avkastning på investeringar
11.37%