Stocks-AMG-Affiliated Managers Group

AMG Affiliated Managers Group

154.11 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Affiliated Managers Groups intäkter decreased med 5.95% och uppgick till 2.19B. Nettoinkomsten decreased med 34.72% till 906.10M. Nettotillgångarna increased med 6.95% till 4.96B och VPA decreased från 25.35 till 17.42.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar