Stocks-AMGN-Amgen Inc

AMGN Amgen Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Amgen Incs intäkter increased med 1.29% och uppgick till 26.32B. Nettoinkomsten increased med 11.18% till 6.55B. Nettotillgångarna decreased med 45.36% till 3.66B och VPA increased från 10.28 till 12.11.
AMGNs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
73.39%
Nettovinstmarginal
27.57%
Rörelsemarginal
32.49%
Avkastning på investeringar
17.14%