Stocks-AMP.US-Ameriprise Financial Inc

AMP.US Ameriprise Financial Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Ameriprise Financial Incs intäkter decreased med NaN och uppgick till N/A. Nettoinkomsten decreased med 0.12% till 2.56B. Nettotillgångarna increased med 30.89% till 4.73B och VPA increased från 22.51 till 23.71.
AMP.USs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
52.56%
Nettovinstmarginal
16.36%
Rörelsemarginal
22.12%
Avkastning på investeringar
22.21%