Stocks-AMT-American Tower Corp

AMT American Tower Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: American Tower Corps intäkter increased med 14.47% och uppgick till 10.71B. Nettoinkomsten decreased med 33.92% till 1.70B. Nettotillgångarna increased med 36.81% till 12.41B och VPA decreased från 5.66 till 3.82.
AMTs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
42.23%
Nettovinstmarginal
22.46%
Rörelsemarginal
32.78%
Avkastning på investeringar
4.69%