Stocks-AMZN-Amazon.com Inc

AMZN Amazon.com Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Amazon.com Incs intäkter increased med 11.83% och uppgick till 574.79B. Nettoinkomsten increased med 1,217.74% till 30.43B. Nettotillgångarna increased med 38.23% till 201.88B och VPA increased från -0.27 till 2.90.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar