Stocks-ANET-Arista Networks Inc

ANET Arista Networks Inc

264.89 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Arista Networks Incs intäkter increased med 48.62% och uppgick till 4.38B. Nettoinkomsten increased med 60.84% till 1.35B. Nettotillgångarna increased med 22.80% till 4.89B och VPA increased från 2.63 till 4.27.
ANETs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
60.76%
Nettovinstmarginal
30.61%
Rörelsemarginal
37.29%
Avkastning på investeringar
23.96%