Stocks-ANF-Abercrombie & Fitch Company

ANF Abercrombie & Fitch Company

104.08 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: Abercrombie & Fitch Companys intäkter decreased med 0.40% och uppgick till 3.70B. Nettoinkomsten decreased med 96.15% till 10.39M. Nettotillgångarna decreased med 15.62% till 706.57M och VPA decreased från 4.20 till 0.05.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar