Stocks-ANSS-ANSYS

ANSS ANSYS

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: ANSYSs intäkter increased med 8.33% och uppgick till 2.07B. Nettoinkomsten increased med 15.20% till 523.71M. Nettotillgångarna increased med 8.51% till 4.87B och VPA increased från 5.16 till 5.99.
ANSSs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
86.89%
Nettovinstmarginal
26.19%
Rörelsemarginal
26.03%
Avkastning på investeringar
9.42%