Stocks-APA-APA Corporation

APA APA Corporation

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: APA Corporations intäkter increased med 38.70% och uppgick till 11.08B. Nettoinkomsten increased med 210.89% till 4.08B. Nettotillgångarna increased med 27,000.00% till 1.35B och VPA increased från 2.59 till 11.02.
APAs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
47.39%
Nettovinstmarginal
-29.74%
Rörelsemarginal
39.86%
Avkastning på investeringar
-4.65%