Stocks-ARE-Alexandria Real Estate Equities Inc

ARE Alexandria Real Estate Equities Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Alexandria Real Estate Equities Incs intäkter increased med 11.46% och uppgick till 2.89B. Nettoinkomsten decreased med 59.26% till 269.80M. Nettotillgångarna decreased med 0.27% till 22.62B och VPA decreased från 3.18 till 0.54.
AREs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
32.33%
Nettovinstmarginal
29.01%
Rörelsemarginal
18.44%
Avkastning på investeringar
2.65%