Stocks-BAS.DE-BASF SE

BAS.DE BASF SE

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: BASF SEs intäkter increased med 11.11% och uppgick till 87.33B. Nettoinkomsten decreased med 106.54% till -391.00M. Nettotillgångarna decreased med 2.76% till 40.92B och VPA decreased från N/A till -0.70.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar