Stocks-BAX-Baxter International Inc

BAX Baxter International Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Baxter International Incs intäkter increased med 18.22% och uppgick till 15.11B. Nettoinkomsten decreased med 286.95% till -2.42B. Nettotillgångarna decreased med NaN till 5.90B och VPA decreased från 2.53 till -4.83.
BAXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
36.14%
Nettovinstmarginal
3.05%
Rörelsemarginal
9.35%
Avkastning på investeringar
2.11%