Stocks-BCPC-Balchem Corporation

BCPC Balchem Corporation

131.57 3.55 (2.77%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Balchem Corporations intäkter increased med 17.94% och uppgick till 942.36M. Nettoinkomsten increased med 9.64% till 105.37M. Nettotillgångarna increased med 6.99% till 938.28M och VPA increased från 2.94 till 3.25.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar