Stocks-BDX-Becton Dickinson & Co.

BDX Becton Dickinson & Co.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/9/2023: Becton Dickinson & Co.s intäkter increased med 2.66% och uppgick till 19.37B. Nettoinkomsten decreased med 6.42% till 1.53B. Nettotillgångarna increased med 1.96% till 25.80B och VPA decreased från 5.88 till 4.94.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar