Stocks-BHF-Brighthouse Financial Inc

BHF Brighthouse Financial Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Brighthouse Financial Incs intäkter increased med 18.64% och uppgick till 8.47B. Nettoinkomsten increased med 109.71% till 10.00M. Nettotillgångarna decreased med 62.74% till 6.04B och VPA increased från -2.33 till -1.36.
BHFs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
N/A
Nettovinstmarginal
-6.31%
Rörelsemarginal
-46.39%
Avkastning på investeringar
-2.26%