Stocks-BKNG-Booking Holdings Inc

BKNG Booking Holdings Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Booking Holdings Incs intäkter increased med 55.96% och uppgick till 17.09B. Nettoinkomsten increased med 162.49% till 3.06B. Nettotillgångarna decreased med 54.97% till 2.78B och VPA increased från 28.17 till 76.35.
BKNGs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
96.83%
Nettovinstmarginal
15.42%
Rörelsemarginal
30.71%
Avkastning på investeringar
15.62%