Stocks-BLDP-Ballard Power Systems Inc.

BLDP Ballard Power Systems Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Ballard Power Systems Inc.s intäkter decreased med 19.82% och uppgick till 83.79M. Nettoinkomsten decreased med 51.66% till -173.49M. Nettotillgångarna decreased med NaN till 1.16B och VPA decreased från N/A till -0.58.
BLDPs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
-32.37%
Nettovinstmarginal
-99.38%
Rörelsemarginal
-206.35%
Avkastning på investeringar
-10.48%