Stocks-BLDR-Builders FirstSource Inc

BLDR Builders FirstSource Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Builders FirstSource Incs intäkter increased med 14.24% och uppgick till 22.73B. Nettoinkomsten increased med 59.35% till 2.75B. Nettotillgångarna increased med 3.33% till 4.96B och VPA increased från 8.48 till 16.82.
BLDRs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
34.86%
Nettovinstmarginal
6.87%
Rörelsemarginal
12.78%
Avkastning på investeringar
18.57%