Stocks-BOL.ST-Boliden AB

BOL.ST Boliden AB

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Boliden ABs intäkter increased med 25.94% och uppgick till 86.44B. Nettoinkomsten increased med 42.58% till 12.41B. Nettotillgångarna increased med 14.62% till 58.32B och VPA increased från 31.81 till 45.37.
BOL.STs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
15.06%
Nettovinstmarginal
12.67%
Rörelsemarginal
11.46%
Avkastning på investeringar
14.82%