Stocks-BRO-Brown & Brown Inc

BRO Brown & Brown Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Brown & Brown Incs intäkter increased med 19.13% och uppgick till 4.26B. Nettoinkomsten increased med 29.58% till 870.50M. Nettotillgångarna increased med 21.10% till 5.58B och VPA increased från 2.37 till 3.05.
BROs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
95.16%
Nettovinstmarginal
18.36%
Rörelsemarginal
29.65%
Avkastning på investeringar
8.40%