Stocks-BSY-Bentley Systems, Incorporated

BSY Bentley Systems, Incorporated

48.61 0.35 (0.73%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Bentley Systems, Incorporateds intäkter increased med 13.89% och uppgick till 1.10B. Nettoinkomsten increased med 87.52% till 174.74M. Nettotillgångarna increased med 40.13% till 573.45M och VPA increased från 0.30 till 0.53.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar