10224.25 -66.32 (-0.64%)
Priser från eToro, i USD |   Marknad öppen
Handla
Sälj
S
10224.25
Köp
K
10301.09
Diagram visar SÄLJPRISET. Alla priser är vägledande och endast i informationssyfte.