Stocks-BWLPG.OL-BW LPG

BWLPG.OL BW LPG

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: BW LPGs intäkter increased med 154.35% och uppgick till 15.04B. Nettoinkomsten increased med 43.19% till 2.30B. Nettotillgångarna increased med 25.67% till 15.36B och VPA increased från 11.44 till 16.16.
BWLPG.OLs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
19.61%
Nettovinstmarginal
23.25%
Rörelsemarginal
13.36%
Avkastning på investeringar
11.19%