Stocks-BX-BlackStone Group LP

BX BlackStone Group LP

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: BlackStone Group LPs intäkter decreased med 14.11% och uppgick till 8.57B. Nettoinkomsten decreased med 18.22% till 2.44B. Nettotillgångarna decreased med 8.16% till 18.08B och VPA decreased från 2.36 till 1.84.
BXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
98.09%
Nettovinstmarginal
25.16%
Rörelsemarginal
36.49%
Avkastning på investeringar
13.48%