Stocks-CA.PA-Carrefour SA

CA.PA Carrefour SA

15.720 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Carrefour SAs intäkter increased med 11.85% och uppgick till 83.09B. Nettoinkomsten increased med 24.23% till 1.56B. Nettotillgångarna increased med 11.45% till 13.18B och VPA decreased från N/A till N/A.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar