Stocks-CAL-Caleres Inc

CAL Caleres Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: Caleres Incs intäkter increased med 6.86% och uppgick till 2.97B. Nettoinkomsten increased med 29.13% till 171.98M. Nettotillgångarna increased med 31.77% till 426.11M och VPA increased från 3.56 till 4.92.
CALs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
43.38%
Nettovinstmarginal
-2.01%
Rörelsemarginal
6.89%
Avkastning på investeringar
-1.62%