Stocks-CARD.L-Card Factory PLC

CARD.L Card Factory PLC

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: Card Factory PLCs intäkter increased med 27.17% och uppgick till 463.40M. Nettoinkomsten increased med 445.68% till 44.20M. Nettotillgångarna increased med 22.59% till 269.20M och VPA increased från 0.02 till 0.13.
CARD.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
26.51%
Nettovinstmarginal
4.60%
Rörelsemarginal
14.81%
Avkastning på investeringar
5.52%