Stocks-CAT-Caterpillar

CAT Caterpillar

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Caterpillars intäkter increased med 12.84% och uppgick till 67.06B. Nettoinkomsten increased med 54.12% till 10.33B. Nettotillgångarna increased med 22.73% till 19.50B och VPA increased från 12.64 till 20.12.
CATs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
37.17%
Nettovinstmarginal
11.59%
Rörelsemarginal
20.36%
Avkastning på investeringar
15.29%